Čeleď: Zosteraceae Dumort. – vochovité
Phyllospadix scouleri
Rozšíření: Pacifické pobřeží Severní Ameriky – Kanada, USA, Mexiko (v Kalifornském zálivu).
Ekologie: Zástupce tzv. „mořských trav“, jedna z nemnoha cévnatých rostlin, které se přizpůsobily životu v moři. Ponořená, v době odlivu často krátkodobě vynořená rostlina osidlující exponovaná skalnatá pobřeží v zóně ovlivňované přílivem a odlivem, v hloubce nejčastěji do 2 metrů. Dobře snáší vlnobití, v oblastech se silným příbojem roste nejčastěji. Spolu s druhem Zostera marina zřejmě nejhojnější mořská cévnatá rostlina západního pobřeží Severní Ameriky.
Phyllospadix scouleri
Popis: Vytrvalá, dvoudomá vodní mořská rostlina. Lodyhy zpravidla nevětvené, do 50 cm dlouhé. Listy uspořádané dvouřadě po 3–5, střídavé, 30–150 cm dlouhé, 2–4 mm široké, úzce páskovité, trojžilné, na vrcholu tupé až uťaté, vzácně slabě vykrojené. Pochva listů 4–35 cm dlouhá. Generativní lodyhy 0,2–11 cm dlouhé, s 1–2 uzlinami. Květenství samčí nebo samičí, na 11–60 mm dlouhé stopce. Květy drobné, bez okvětí, podepřené listeny, v „housenkovitých“ shlucích přisedlé ve dvou řadách na jedné straně zploštělé a poněkud dužnaté osy květenství (palice) uzavřené v později pukající pochvě (toulec). Plody jsou měchýřkovité, jednosemenné, srdcovité nažky, výrazně zobánkaté a zploštělé, se dvěma výčnělky na bázi, 4,5–5,5 mm dlouhé. Plodenství poněkud připomíná vypreparovaný chrup.
Záměny: Phyllospadix scouleri lze snadno zaměnit za jiné druhy “mořských trav“ rostoucích na stejném území. Podobná Zostera marina L. (vocha mořská) se liší větvenou lodyhou až 250 cm dlouhou, širšími průsvitnými listy (až 12 mm) s větším počtem žilek (5–11), jednodomostí a odlišným květenstvím s lahvicovitými nažkami. Roste spíše na méně exponovaných místech pobřeží v mírně větší hloubce. Phyllospadix torreyi S. Watson má taktéž větvené lodyhy a listy jen kolem 1,5 mm široké. Nedávno rozlišený Phyllospadix serrulatus Rupr. ex Aschers. má 5–7žilné listy.
Phyllospadix scouleri
Phyllospadix scouleri
Fotografováno dne 23. 7. 2009 (Kanada, Britská Kolumbie, Broken Islands u ostrova Vancouver).