Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité

Phyteuma montanum

Rozšíření: Hory střední Evropy, u nás rostl dříve v horských oblastech celých vysokých Sudet, v Krkonoších a na Králickém Sněžníku však je už několik desetiletí nezvěstný, vyskytuje se již jen na dvou lokalitách v Hrubém Jeseníku.

Ekologie: Na rozdíl od nominátního poddruhu, který roste na vlhkých loukách a slatinách pahorkatin, upřednostňuje tento poddruh spíše skály a skalnaté svahy hor.

Popis: Vytrvalá bylina s tenkým kořenem, 10–30 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená, podélně rýhovaná, přízemní listy řapíkaté, řapík většinou kratší než čepel, lodyžní listy poloobjímavé, pilovité (důležitý znak, kterým se odlišuje od nominátního poddruhu). Květenství hlávkovité, zákrovní listeny kopinaté, zašpičatělé, přitisklé ke květům, koruna modrá. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Zvonečník hlavatý horský je řazen ke kriticky ohroženým taxonům naší květeny (C1), zákon jej chrání v kategorii druhů silně ohrožených (§2).

Phyteuma montanumPhyteuma montanum
Phyteuma montanumPhyteuma montanum

Fotografováno dne 17. 7. 2004 (Česko, Hrubý Jeseník, Velká kotlina).