Syn.: Rapunculus orbicularis (L.) Mill.
Česká jména: řepka zakulatělá (Presl 1819), zerva zakulatělá (Opiz 1852), řepka kulatá (Sloboda 1852), řepka hlavatá (Čelakovský 1879, Polívka 1912), zvonečník hlavatý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare
Rozšíření: Roste v nižších polohách střední Evropy, u nás velmi roztroušeně až vzácně v nížinách a pahorkatinách, především v severní polovině území. Patří k mizejícím druhům.
Ekologie: Roste na loukách, na slatinách a v olšinách.
Popis: Vytrvalá bylina vytvářející přízemní listovou růžici. Lodyhy jsou přímé, nevětvené, vysoké asi 10–25 cm. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, kopinaté nebo vejčitě kopinaté, nepravidelně pilovité. Směrem vzhůru po lodyze se listy zmenšují a stávají se protáhlejšími, nejhořejší jsou přisedlé, poloobjímavé, kopinaté, celokrajné nebo jen s několika zuby. Lodyhy jsou často v horní části bezlisté. Květy vytvářejí kulovité hlávky, zákrovní listeny jsou vejčitě kopinaté, rozestálé nebo nazpět ohnuté. Koruna je hluboce pěticípá, barvy jasně modré, korunní trubka je před rozkvětem silně zakřivená, čárkovité korunní cípy jsou při rozkvětu na vrcholu spojené, později pouze při bázi. Plodem je kulovitá tobolka. Kvete od května do července.
Ohrožení a ochrana: Taxon je v Červeném seznamu ČR řazen mezi silně ohrožené (C2), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§2).
Phyteuma orbiculare subsp. orbicularePhyteuma orbiculare subsp. orbiculare
Phyteuma orbiculare subsp. orbicularePhyteuma orbiculare subsp. orbiculare
Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare
Fotografováno dne 31. 5. 2008 (Jestřebské slatě).