Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Passeriformes, Corvidae
Syn.: Corvus pica Linnaeus, 1758
Česká jména: straka obecná
Anglická jména: Eurasian magpie

Pica pica, straka obecná
Pica pica, straka obecná

Rozšíření: Eurasijský druh, obývá téměř celou Evropu, západní i střední Asii, jižní Sibiř, Koreu a východní Čínu, objevuje se také na Kamčatce. Někdy bývá k tomuto druhu přičleňován i severoamerický druh Pica hudsonia. V tomto rozsáhlém areálu je rozlišováno mnoho poddruhů. Naše fotografie představují nominátní poddruh žijící ve střední Evropě.

Způsob života: Obývá křovinaté krajiny, polní remízky, stráně, parky a okraje cest, často se vyskytuje i ve městech. Léta trochu neohrabaně, na zemi poskakuje.
V době hnízdění je neobyčejně opatrná a plachá. Žije v trvalých párech. Na budování kulovitého hnízda ze suchých větviček, klacíků, drnů a trávy se podílejí oba partneři. Hnízdo vypadá na první pohled neuspořádaně, má stříšku a bočním vchod. Bývá umístěné na stromech až 25 metrů vysoko, ale také v křovinách nízko nad zemí. Samice snáší v dubnu 3–10 zelenavých, hustě skvrnitých vajec a sedí na nich 17–18 dní. Po 26 dnech po vylíhnutí mláďata hnízdo opouštějí, ale s rodiči žijí až do příštího jara, kdy dospívají.
Straka se živí hmyzem, měkkýši, žížalami, ale také drobnými obratlovci, semeny a bobulemi. Bývá obviňovaná z decimování populací jiných ptáků, ale ptačí mláďata a vejce tvoří jen malou část jejího jídelníčku. U nás je stálá a běžně hnízdí. Její přítomnost snadno odhalí její nepříjemný skřehotavý hlas.

Popis: Krkavcovitý, až 46 cm dlouhý pták s rozpětím křídel kolem 60 cm, jehož hmotnost dosahuje 200–270 g. Straka je černá, má bílé břicho a bílá ramena. Na slunci se leskne všemi odstíny modré, purpurové a zelené barvy. Za letu je nápadná dlouhým stupňovitým ocasem a veslovitými údery širokých křídel. Samec a samice se vzhledově neliší, mláďata mají kratší ocas.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2017) klasifikuje straku obecnou jako druh méně dotčený (LC).

Poznámka: U nás se často používá přirovnání „krade jako straka“, vžitá je totiž pověra, že straka si přivlastňuje blyštivé předměty a šperky. Podle odborníků tomu tak není. Straka obecná se vyznačuje vysokou inteligencí.

Pica pica, straka obecná
Pica pica, straka obecná
Pica pica, straka obecná
Pica pica, straka obecná

Fotografováno v dubnu, červnu s srpnu 2019 (Česko, Praha, u rybníka Martiňák a na Modřanských tůňkách).