Syn.: Picea abies (L.) H. Karsten subsp. obovata (Ledeb.) Hulten, Picea abies var. obovata (Ledeb.) Lindquist, Picea excelsa (Lamarck) Link var. obovata (Ledeb.) Blytt, Picea vulgaris Link var. altaica Teplouchov
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Picea obovata
Rozšíření: Roste od severní Skandinávie přes Sibiř po Kazachstán, Mongolsko a severní Čínu. V Číně roste pouze na Altaji.
Ekologie: Tajga a horské lesy, buď v monocenózních porostech, anebo (na Altaji) ve společenstvu se modřínem sibiřským (Larix sibirica) s vmísenými břízami a topoly. V Altaji roste v nadmořské výšce 1200–1800 m. Často podél potoků, vyhledává vlhčí stanoviště. Lesnicky pěstován též pro dřevo.
Picea obovata
Popis: Strom vysoký až 40 m s pyramidální korunou a přímým průběžným kmenem. Letorosty jsou rezavě žláznatě chlupaté. Jehlice bývají dlouhé přibližně 1,5 cm, většinou jsou tmavě zelené, někdy sivé. Nejsou pichlavé, na průřezu přibližně kosočtverečné, se stejnými řadami průduchů na rubu i líci. Šišky jsou kratší než u našeho domácího smrku ztepilého, dlouhé do 10 cm. Šupiny jsou tuhé, kožovité, celokrajné, zaokrouhlené.
Picea obovataPicea obovata
Picea obovataPicea obovata
Picea obovata
Fotografováno na podzim 2004 (Čína, Sin-ťiang, Altaj a Kanas Lake).