Syn.: Abies omorica (Pančić) Nyman, Picea omorica (Pančić) Purkyně, Picea omorika (Pančić) Mast., nom. illeg., Pinus omorika Pančić
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Picea omorika
Rozšíření: Pochází z Bosny a Srbska, kde zaujímá malý areál v povodí řeky Driny. Na území ČR rostl fosilní pratyp omoriky (Picea omoricoides Web.) ještě v druhém interglaciálu. Smrk omorika se u nás pěstuje od roku 1906.
Ekologie: Ve své domovině roste na vápenatých severních svazích, v nadmořských výškách od 800 do 1500 m, společně například s druhy Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba a Pinus nigra.
Popis: Strom o výšce až 30 m, má úzkou sloupovitou korunu. Větve krátké, dolní skloněné, pupeny červenohnědé bez pryskyřice. Jehlice 5–20 mm dlouhé, 1–2 mm široké, zploštělé, tupě špičaté, s kratičkou nasazenou špičkou, na obou stranách kýlnaté, na líci tmavě telené lesklé, na rubu s 2 širokými bílými proužky. Jehlice větvičku hustě obrůstají. Šišky po 2–5 na větvičkách, 3–6 cm dlouhé, zprvu zbarveny fialovo purpurově, později do skořicova.
Ohrožení a ochrana: Zákonem chráněný druh v Srbsku.
Využití: V současné době hojně pěstovaná jehličina. Vysazuje se do parků, zahrad. Pro svůj vzrůst se hodí i do menších prostor, dobře snáší také městské prostředí.
Poznámka: V botanické a dendrologické literatuře se objevuje latinská podoba jména tohoto druhu někdy ve tvaru omorica a někdy omorika. Co je správně? Pančić v právoplatně uveřejněném popisu v roce 1876 druh zařadil do rodu Pinus a pro druhové jméno použil srbskou podobu, tedy omorika. Když český lesník E. Purkyně správně navrhnul druh přeřadit do rodu Picea, druhové jméno o své vůli latinizoval a novou kombinaci zveřejnil v podobě Picea omorica. Taková pravopisná úprava se podle dnešního znění Kódu botanické nomenklatury považuje za gramatickou chybu – je třeba respektovat tu podobu jména, kterou rostlina dostala od prvního autora, a ve všech dalších kombinacích ji důsledně užívat. Oprava však nemá žádný vliv na platnost gramaticky chybné kombinace – z toho vyplývá, že správné jméno tohoto smrku musí znít Picea omorika (Pančić) Purkyně.
Picea omorikaPicea omorika
Picea omorikaPicea omorika
Fotografováno v září 2006 (Karlova Koruna a Praha-Strahov).