Syn.: Xylothermia montana (Nutt. ex Torr. et A. Gray) Greene
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité

Pickeringia montana

Rozšíření: Endemit západního pobřeží Severní Ameriky, vyskytuje se především v Kalifornii, ale také na jihokalifornském souostroví Channel Islands, rovněž na severu mexického státu Baja California. Jsou rozlišovány dva poddruhy, nominátní (na fotografiích) je rozšířen v celém uváděném areálu, je lysý nebo jen nepatrně ochlupený; výskyt poddruhu Pickeringia montana subsp. tomentosa je omezen pouze na pohoří v jižní části Kalifornie, tento taxon je chlupatý či vlnatý.

Ekologie: Roste v křovinaté vegetační formaci chaparral a ve stálezelených pobřežních lesích, nejčastěji na skalnatých svazích s chudou propustnou půdou. Kooperuje s půdními mikroorganismy schopnými vázat dusík. Patří mezi pionýrské rostliny osídlující skalnaté svahy po velkých požárech. Kvete od května do srpna.

Pickeringia montana

Popis: Stálezelený, bohatě větvený keř s podzemním oddenkem a vzpřímeným či plazivým habitem, dosahuje výšky 2–3 m. Letorosty jsou zelené, s trny umístěnými terminálně i axilárně. Listy jsou celokrajné, přisedlé, jednoduché, obvejčité, vejčité či eliptické, anebo členěné do 2–3 úkrojků, dlouhé 1–2 cm. Květenství je hroznovité, vyrůstá hlavně v terminální části letorostů, ale i axilárně; kalich je 5–7 mm dlouhý, hnědozelený, koruna je 15–18 mm dlouhá, zbarvená v různých tónech růžové až fialové. Plodem jsou ploché lusky dlouhé až 6 cm, často na okrajích vlnaté.

Poznámka: Rod Pickeringia je monotypický, zahrnuje jen tento jediný druh. Charles Pickering (1805–78), podle nějž je rod pojmenován, byl americký přírodovědec.

Pickeringia montana
Pickeringia montana
Pickeringia montana

Fotografováno dne 14. 6. 2019 (USA, Kalifornie, svahy nad San Franciscem).