Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Piciformes, Picidae
Česká jména: žluna zelená
Anglická jména: Eurasian green woodpecker, Green woodpecker

Picus viridis, žluna zelená
Picus viridis, žluna zelená

Rozšíření: Evropa, kromě Skotska, Irska, části Skandinávie a středomořských ostrovů. Na východ zasahuje do Zakavkazí a Povolží. Na tomto rozsáhlém území se rozlišují čtyři poddruhy, nominátní Picus viridis subsp. viridis se vyskytuje ve většině areálu, hojně i u nás.

Způsob života: Žije v otevřené krajině, obývá řidší listnaté lesy, zahrady a staré sady, parky se starými stromy, ve vyšších polohách se soustředí v údolích kolem vodních toků.
Značnou část potravy si vyhledává na zemi, především mravence a jejich kukly, které vybírá dlouhým lepkavým jazykem. Živí se také larvami dřevních brouků. V zimě vyzobává díry do země a hledá zimující hmyz. Rostlinnou potravu, například plody, žaludy nebo semena vyhledává výjimečně.
Hnízdí v dutinách stromů, otvor vytesávají oba partneři. Do hnízdní kotliny, vystlané vrstvou odsekaných třísek, snáší samice jednou ročně od dubna do června 4–8 vajec, které inkubují po dobu 15–17 dní oba rodiče. Mláďata se líhnou holá a slepá, samec s mláďaty v dutině nocuje. Ptáčata hnízdo opouštějí asi po 20 dnech a po vylétnutí jsou ještě téměř 3 týdny krmena rodiči, kteří se zdržují poblíž.

Popis: Velký druh z řádu šplhavců, dosahuje délky 30–35 cm, rozpětí křídel 45–51 cm a hmotnosti 130–250 g. Zbarvení obou pohlaví je našedle zelené, kostřec je jasně zelenavě žlutý. Záda jsou zelená, spodek těla je žlutozelený. Na tmavých špičkách křídel jsou světlé proužky. Samec i samice mají na vrchu hlavy červenou čepičku sahající od kořene zobáku do zátylí, samec má černočervený vous po stranách zobáku, kdežto samička černý. Okolí bělavého oka je černé, silný zobák je špičatý.
Červené temeno mají i mláďata, která jsou však na hřbetě, hrudi i břiše jemně vlnkovaná.

Picus viridis, žluna zelená
Picus viridis, žluna zelená
Picus viridis, žluna zelená

Fotografováno ve dnech 25. 6. a 29. 10. 2019 (Česko, Čechy, Úvaly).