Čeľaď: Lentibulariaceae Rich. – bublinatkovité

Pinguicula balcanica

Rozšírenie: Nominátny poddruh sa vyskytuje na Balkáne. V severnej časti pevninského Grécka a izolovane na juhu v pohorí Vardousia. V Bulharsku v pohoriach Vitoša, Rila, Pirin, Rodopy, ale aj pohraničných horách na západe krajiny a v západnej až centrálnej časti Starej planiny. Vzácne v južnom Srbsku. Ďalej v horách Macedónska, Albánska, Kosova, Čiernej hory, na sever po Bosnu a Hercegovinu. Poddruh subsp. pontica rastie izolovane v pontickej časti Turecka a Gruzínska.

Ekológia: Rastie vo vlhkých alpínskych trávnikoch, okolo pramenísk a vodných tokov, prevažne na vápencoch, ale aj hadcoch a silikátoch v subalpínskom až alpínskom stupni. Kvitne v júni až v júli.

Pinguicula balcanica

Opis: Trváca bylina s prízemnou ružicou listov, jarné listy široko vajcovité, 20–30 × 15–20 mm veľké, letné listy podlhovasté, 20–50 × 10–20 mm veľké. Stopky v počte 1–5, 40–80(–100) mm dlhé, žľaznato chlpaté. Koruna 14–19(–23) mm veľká. Kališné cípy široko vajcovité, približne rovnako dlhé ako široké, spodné oddelené asi do 1/3 ich dĺžky. Ostroha koruny 3–5(–7) mm dlhá, priama. Tobolka je vajcovitá.

Ohrozenie a ochrana: V Srbsku patrí medzi zákonom chránené druhy.

Pinguicula balcanica
Pinguicula balcanicaPinguicula balcanica
Pinguicula balcanica

Foto: 4. 7. 2011 (Albánsko, Prokletije, okolie vrchu Shkëlzen).