Syn.: Pinguicula albanica Griseb., Pinguicula crystallina subsp. hirtiflora (Ten.) Strid, Pinguicula laeta Pant., Pinguicula louisii Markgr.
Čeleď: Lentibulariaceae Rich. – bublinatkovité
Pinguicula hirtiflora
Rozšíření: Balkánsko-apeninský druh; na Balkáně roste v území od Bosny a Hercegoviny přes Černou Horu a Albánii do Řecka. V Itálii je velmi vzácná, roste zde pouze na několika lokalitách v Kampánii (právě odtud byla popsána) a v Kalábrii. V ČR bylo zaznamenáno zplanění.
Ekologie: Roste na mokvavých zastíněných skalách na vápenci, slepenci nebo hadci, obvykle v nadmořské výšce (200–)800–1900 m.
Pinguicula hirtiflora
Popis: Vytrvalá bylina s růžicí listů, vysoká 4–12 cm. Listů v růžici bývá 6–9(–12), jsou široce eliptické až obvejčité, 2–9 cm dlouhé a 1–3 cm široké, na bázi s nezřetelným řapíkem, na vrcholu tupé až mělce vykrojené. Z paždí listů vyrůstá 1–5 květů na dlouhých, v mládí spirálovitě stočených, žláznatě chlupatých stopkách; kalich je pyskatý, asi 2,5 mm dlouhý, žláznatě chlupatý, jeho horní pysk je hluboce trojlaločný, dolní mělce dvoulaločný; koruna je široce zvonkovitá, i s ostruhou 1,4–2,6 cm dlouhá, na vnější straně řídce žláznatá, světle růžová až růžovofialová, ústí korunní trubky a ostruha jsou světle žluté, vzácně je celá koruna bílá, horní pysk je dvouklaný, dolní je 3dílný, s obvejčitými, uťatými nebo mělce vykrojenými cípy; ostruha je 0,5–1,2 cm dlouhá, přímá nebo slabě zakřivená; tyčinky jsou 2, svrchní semeník srůstá z 2 plodolistů. Tobolka je kulovitá, o průměru asi 3 mm.
Ohrožení a ochrana: V Srbsku zákonem chráněný druh.
Využití: Oblíbený druh pěstitelů masožravých rostlin; ve středoevropských podmínkách docela úspěšně přežívá ve venkovní kultuře. Důkazem toho je velká vitální populace na lokalitě u Tiché v Podbeskydí, která je zde známa již více než 15 let.
Poznámka: Blízce příbuzná tučnice Pinguicula crystallina, s níž je někdy tento druh spojován na úrovni subspecií, roste na Kypru a v Turecku.
Pinguicula hirtiflora
Pinguicula hirtiflora
Pinguicula hirtiflora
Fotografovala Jana Kapsová, dne 23. 4. 2016 (Beskydské podhůří, okolí Tiché).