Česká jména: tučnice obecná (Presl 1819, Presl 1846, Opiz 1852, Čelakovský 1879), tučnice obyčejná (Dostál 1950), tučnice obecná (Kubát 2002)
Slovenská jména: tukule obecná (Reuss 1853), tučnica obyčajná (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lentibulariaceae Rich. – bublinatkovité
Pinguicula vulgaris
Rozšíření: Evropa, Severní Amerika – Grónsko, Island, Skandinávie, Aljaška, Kanada, sever Nové Anglie, jižněji především v horských oblastech.
Ekologie: Roste na rašeliništích a prameništích, na mokrých loukách i obnažených vlhkých plochách, v pásmu od nížiny až do hor. Kvete od května do června.
Pinguicula vulgaris
Popis: Vytrvalá bylina, 5–25 cm vysoká, listy v přízemní růžici, celokrajné, nečleněné, na líci žláznaté a žláznatě chlupaté. Květy jednotlivé, horní kališní cípy 3úhelníkovité, tupě špičaté, koruna modrofialová až bělavá, laloky dolního pysku oddálené, ploché, ostruha 3–4krát kratší než koruna. Plodem je podlouhle vejcovitá tobolka.
Variabilita: Barva a velikost koruny tohoto druhu je dosti proměnlivá, rozlišuje se několik forem (bicolor, albida) i variet (grandiflora, ecalcarata, pratensis). Většinou se jedná o taxonomicky bezvýznamné odchylky. Nelze vyloučit, že druh P. flavescens s květy bělavými, později nažloutlými, o němž se zmiňovali bratři Preslové (1819) i F. M. Opiz (1852) jako o druhu šumavském, byl právě bělokvětou formou tohoto druhu.
Ohrožení a ochrana: Tučnice obecná patří k silně ohroženým druhům naší květeny (C2t), stejně tak je chráněna i zákonem (§2). Na Slovensku je druhem potenciálně ohroženým a zákonem chráněným (NT/§). Zákonná ochrana jí přísluší i v Maďarsku, Polsku, Německu, Bělorusku, Litvě, Lotyšsku a na Ukrajině.
Poznámka: Tato masožravá rostlina vodu i část minerálních látek přijímá spodní plochou svých lapacích listů. Při trávení hmyzu se její listy svinují od okrajů ke středu. Na podzim její listy zaniknou a vytvoří se přezimovací pupen, který se opět rozvine až zjara.
Pinguicula vulgarisPinguicula vulgaris
Pinguicula vulgaris
Pinguicula vulgaris
Pinguicula vulgaris
Fotografováno v dubnu a červenci 2003 (Hrubý Jeseník, Velká kotlina).