Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Systematické zařazení: Pinus L., podrod Strobus (D. Don) Lemmon, sekce Quinquefoliae Duhamel, podsekce Strobus Loudon, série Chylae P. Landry, podsérie Wangianae Businský
Pinus anemophila
Rozšíření: Pinus anemophila je stenotopním endemitem nevelké pískovcové plošiny Phou Ak v provincii Khammouan ve středním Laosu vedle vietnamských hranic okolo 17° 40’ sev. š. Výskyt druhu nezasahuje na vietnamské území, ale končí přímo na hraniční linii, která sleduje východní hranu plošiny na sever od silničního sedla Mu Gia. Druh je lokálním reliktem známým z jediné populace na ploše asi 12 × 1–2 km. Dosavadní odhad četnosti populace je alespoň 300 dospělých stromů, ale oblast byla prozkoumána dosud jen okolo okrajů plošiny. Podle současných informací jde rozhodně o jednu z nejvzácnějších borovic na světě.
Ekologie: Druh se vyskytuje ve smíšených primárních lesních porostech na velmi členité skalnaté pískovcové plošině a okolo její východní hrany v rozmezí 800–1100 m n. m. Roste zde ve společenstvu s Fokienia hodginsii, Dacrydium elatum, Dacrycarpus imbricatus, Calocedrus macrolepis a Keteleeria evelyniana. Výskyt mladých jedinců ani semenáčů Pinus anemophila nebyl potvrzen. Stromy tohoto druhu se podle odhadu dožívají až několika set let a jeho reprodukce má patrně stejnou ekologickou strategii jako podobná Pinus dalatensis, tj. přirozené zmlazení bude podpořené příležitostným otevřením porostu následkem pádu starého stromu nebo lokálního požáru.
Pinus anemophila
Popis: Stromy dorůstající výšky 10–25 m s kmenem až 1,2 m v průměru, borka podélně rozpraskaná, výrazně šupinatá a odloupavá; koruna starších stromů srovnatelně široká jako výška stromu, nahoře vodorovná, s rozprostřenými kosterními větvemi. Větve a větévky nápadně pevné; výhony tenké, nápadně ojíněné a nepravidelně pýřité. Jehlice měkké, vzpřímené, po 5 ve svazku, (3–)5–7(–8) cm dlouhé a (0,75–)0,85–1,05(–1,15) mm široké, svrchu světle zelené, na vnitřních stranách slabě ojíněné s nevýraznými řadami průduchů, na hranách pilovité; pochvy jehlic brzo opadavé. Šišky převislé na středně silné, až 2 cm dlouhé stopce, jednotlivě nebo v přeslenu po 2–3, podlouhle vejcovité až úzce elipsovité, (4,5–)6,5–9,5(–10,5) cm dlouhé a otevřené (4,5–)5–6,5 cm široké. Největší semenné šupiny v šišce obvykle 2,5–3 cm dlouhé a okolo 2 cm široké; apofýzy silné a pevné, vpředu tupě klínovité až okrouhlé, s předními hranami přímými nebo mírně zvednutými, pupek na konci šupiny (terminální), 5–7 mm široký, plochý. Semena 7–9,5 mm dlouhá, s relativně širokým, přirostlým, 8–19 mm dlouhým, funkčním křídlem.
Pinus anemophila
Pinus anemophilaPinus anemophila
Pinus anemophila
Ohrožení a ochrana: Oblast výskytu Pinus anemophila leží v jihovýchodní části rozsáhlé národní přírodní rezervace Nakai Nam Theun, která na vietnamské straně navazuje na rezervaci Nui Giang Man v provincii Quang Binh. Tím je sice zajištěna ochrana před plošnou devastací místních primárních porostů, ale okolo státních hranic poblíž okraje plošiny je provozováno ilegální výběrové kácení velmi ceněné Fokienia hodginsii, a to také přímo mezi stromy Pinus anemophila, což však může podpořit její reprodukci. Oblast výskytu druhu je zcela neosídlená a kromě zmíněných okrajů plošiny dosud nedotčená. Aktuáně tedy není druh ohrožen.
Využití: Pinus anemophila je nedávno objeveným druhem, který je vzácným objektem vědeckého studia, spíše než druhem vhodným pro destruktivní praktické využívání. Bylo by vhodné studovat jeho přirozenou reprodukci a příležitostně jej zkusit experimentálně rozmnožit a pěstovat ve vhodných podmínkách.
Poznámka: Tato pětijehličná borovice byla poprvé objevena v roce 2006 mezinárodní expedicí do neprobádané a téměř neosídlené pohraniční oblasti laoské provincie Khammouan. V následujících letech byla nalezena na dvou blízkých lokalitách až k hranicím Vietnamu a prozatímně považována za Pinus dalatensis. Terénní průzkum a detailní dokumentace provedené autorem tohoto příspěvku v dubnu 2010 potvrdily identitu nového druhu pro vědu, který byl v témže roce detaině popsán pod jménem Pinus anemophila a porovnán s podobnými druhy. Pinus anemophila je nejjižněji se vyskytujícím reliktním druhem podsérie Wangianae, zasahující až do severního Japonska druhem Pinus parviflora.
Pinus anemophila
Pinus anemophila
Pinus anemophila
Fotografováno dne 22. 4. 2010 (Laos, východní okraj plošiny Phou Ak nad sedlem Mu Gia, okraj provincie Khammouan u hranic Laos – Vietnam).