Syn.: Pinus recurvata Rowlee
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Pinus caribaea
Rozšíření: Druh má ostrůvkovitý areál ve Střední Americe a v karibské oblasti. Nejseverněji roste v souostroví Turks a Caycos a na Bahamách, kde se vyskytuje var. bahamensis, dále v nominátní varietě na západě Kuby v provincii Pinar de Rio a na ostrově Isla de la Juventud. Na kontinentu roste var. hondurensis, která je známa z Belize, odkud okrajově přesahuje i do mexického státu Quintana Róo, ze severovýchodní Guatemaly, Hondurasu a severní části Nikaraguy, z honduraského pohraničí přesahuje i do Salvadoru. Na Kubě a v Kostarice se vysazuje i v oblastech za hranicí přirozeného výskytu.
Ekologie: Roste na dosti rozmanitých stanovištích, zejména na místech chudých živinami, v některých oblastech na vápencích, jinde na kyselých substrátech. Klima v areálu je dosti různorodé, avšak bezmrazé, s ročním úhrnem srážek 600–4000 mm, často však s výraznějším obdobím sucha, které zapříčiňuje požáry. Pinus caribaea je typickým druhem požárového klimaxu, na spáleništích dobře klíčí a rychle regeneruje. Často roste na pobřežních píscích, dokonce i v návaznosti na mangrove, ale místy vystupuje až do nadmořských výšek kolem 700 m.
Pinus caribaea
Popis: Štíhlý strom, 20–35(–45) m vysoký; kmen je přímý, oblý, 0,5–1 m v průměru, borka je červenohnědá, rozpraskaná do nepravidelných polygonů; koruna je nepravidelná; letorosty jsou tenké a vystoupavé, později až nicí, hustě olistěné. Jehlice vyrůstají ve svazečcích po (2–)3(–4), jsou poněkud zkroucené, 15–26 cm dlouhé a 1,4–1,8 mm široké, na okraji jemně pilovité, špičaté až pichlavé, s průduchy na všech stranách; pochvy jehlic jsou vytrvalé, zpočátku 1,5–2 cm dlouhé. Šišky vyrůstají často po 2–5 před konci větviček na stopkách 2–2,5 cm dlouhých, jsou téměř symetrické, vejcovité, 5–12 cm dlouhé a 4–6 cm široké, semenných šupin je 120–200, apofýzy nesou krátký vytrvalý osten. Semena jsou 5–7 mm dlouhá, křídlem 1–2 cm dlouhým.
Poznámka: Dřevo této borovice je dobrou surovinou na výrobu nábytku; v některých částech areálu jsou přirozené porosty intenzivně káceny a druh je tam pak ohrožený.
Pinus caribaeaPinus caribaea
Pinus caribaea
Pinus caribaea
Pinus caribaea
Pinus caribaea
Pinus caribaea
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 19. a 23. 2. 2015 (Belize: Mountain Pine Ridge Reserve a Crooked Tree Wildlife Sanctuary).