Syn.: Pinus bourcieri Carrière, Pinus boursieri Carrière, Pinus contorta var. bourcieri (Carrière) House, Pinus contorta var. hendersonii Lemmon, Pinus contorta var. latifolia Engelm., Pinus divaricata var. hendersonii (Lemmon) B. Boivin, Pinus divaricata var. latifolia (Engelm. ex S. Watson) B. Boivin, Pinus divaricata var. musci B. Boivin, Pinus murrayana var. sargentii Mayr, Pinus tamrac A. Murray bis, Pinus tenuis Lemmon
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Pinus contorta subsp. latifolia
Rozšíření: Významná dřevina vnitrozemí na západě severoamerického kontinentu. Je známa od Aljašky až po Colorado, na východ nepřekračuje pásmo Skalistých hor.
Ekologie: Roste v různých typech lesních porostů, místy vystupuje i na horní hranici lesa. Charakteristický druh požárového klimaxu: často se ve fázích střídá s douglaskou Pseudotsuga menziesii var. glauca. Po požárech rychleji regeneruje než douglaska a vytváří prostředí pro klíčení jejích semenáčků, ale poté, co ji douglaska přeroste, sama ztrácí možnost spontánního zmlazování – ta se obnovuje teprve při dalším požáru. Vystupuje až do nadmořských výšek 3500 m.
Pinus contorta subsp. latifolia
Popis: Jednodomý strom až 30(–46) m vysoký, nejčastěji s přímým kmenem a úzkou kuželovitou korunou, ve vyšších horských polohách ale někdy dosahuje jen křovitého vzrůstu; borka je šedohnědá až červenohnědá, odlupuje se v polygonech; větve jsou nejčastěji horizontální. Jehlice jsou ve svazečcích po 2, (4–)5–8 cm dlouhé a 1–2 mm široké, žlutozelené, na vrcholu špičaté nebo zašpičatělé. Samčí šištice jsou elipsoidní až válcovité, 5–15 mm dlouhé; samičí šištice se tvoří jednotlivě nebo v párech, řidčeji v přeslenech, dozrávají ve druhém roce, postupně uvolňují semena a dlouho vytrvávají; semena mají 1–1,4 cm dlouhé křídlo.
Záměny: Od nominátního poddruhu Pinus contorta subsp. contorta se liší zpravidla přímým rovným kmenem a užší korunou, delšími, světleji zbarvenými jehlicemi a tenčí borkou na kmeni, která nebývá hluboce rýhovaná. Nominátní poddruh roste podél pobřeží.
Pinus contorta subsp. latifoliaPinus contorta subsp. latifolia
Pinus contorta subsp. latifolia
Pinus contorta subsp. latifolia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 16. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Valemount, Jackman Flats Provincial Park).