Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Systematické zařazení: Pinus L., podrod Strobus (D. Don) Lemmon, sekce Ducampopinus (A. Chev.) E. Murray (monotypická)
Pinus krempfii
Rozšíření: Pinus krempfii je druh endemický v nevelké horské oblasti v jižním Vietnamu mezi 11° 50’ a 12° 50’ severní šířky, převážně na tzv. Dalatské vysočině a podle starých sběrů i nedaleko na severovýchod na izolovaném masivu Chu Mu. Většina populací se nachází na severu provincie Lam Dong a v jejím okolí.
Ekologie: Druh se vyskytuje v primárních horských pralesích na podkladech silikátových hornin. Vyhledává vyvýšená místa nebo hřebeny, místy velmi úzké, s vysokou vrstvou organického substrátu připomínající rašelinu. Roste ve výškové zóně mezi 1000 a 2000 m n. m. s bohatšími dešťovými srážkami přes 1500 mm ročně, kde místy vytváří dominantní druh lesního porostu, někdy spolu s Fokienia hodginsii, Pinus dalatensis nebo Dacrydium elatum.
Pinus krempfii
Popis: Mohutné stromy dorůstající výšky 30 metrů s přímým kmenem až přes 2,5 m v průměru, rozvětvujícím se až přes 10 m nad zemí do deštníkovité koruny až přes 30 m v průměru. Výhony tenké, lysé nebo nepravidelně pýřité, s primárními šupinami nesbíhavými. Jehlice ploché, tenké, kopinaté (u semenáčů často čárkovité a srpovitě zahnuté), oboustranně sytě zelené, po dvou ve svazku, 4–7 cm (u semenáčů až 15 cm) dlouhé a 2–5(–7) mm široké; pochvy jehlic brzo opadavé. Šišky jednotlivě až po třech v přeslenu, převislé na krátké, zahnuté stopce, vejcovité nebo elipsovité, 4–9,5 cm dlouhé, otevírající se koncem druhého roku. Apofýzy lesklé, kosočtvercové, s ostrým příčným kýlem a dorsálním (středovým) umbem, uprostřed promáčklým, s drobným tupým výčnělkem. Semena drobná, s oddělitelným, až okolo 2,5 cm dlouhým, funkčním křídlem.
Pinus krempfiiPinus krempfii
Pinus krempfiiPinus krempfii
Pinus krempfii
Ohrožení a ochrana: Druh není vážně ohrožen, protože většina jeho populací se dnes nachází v národních rezervacích (Bi Doup a Chu Yang Sinh). Obvyklé požáry v těchto oblastech se vyskytují v nižších polohách nebo sušších biotopech s čistými nebo převažujícími porosty Pinus kesiya. Do šedesátých let 20. století byla borovice Krempfova známa jen z několika herbářových položek a badatelsky velmi nedostupná. V posledních letech jsou však na Dalatské vysočině objevovány nové populace a zdá se, že druh zde místy není vzácností.
Využití: Druh je významným objektem ochrany unikátní biodiverzity Dalatské vysočiny v jižním Vietnamu. Díky rovným silným kmenům by mohl být využíván na dřevní hmotu, ale některé místní dřeviny jsou srovnatelně kvalitní, mnohem dostupnější a vytvářejí masové porosty (zejména Pinus kesiya).
Poznámka: Pinus krempfii se vyznačuje mezi borovicemi unikátní stavbou jehlic, které jsou nápadně ploché, tence listovitého charakteru. Zejména mladí jedinci tak nepřipomínají borovici. Díky tomuto znaku byla borovice Krempfova v roce 1944 přesunuta do samostatného monotypického rodu Ducampopinus. Později byla izolovaná systematická pozice tohoto druhu snížena do kategorie podsekce, resp. sekce nebo někteří autoři preferovali použití jména Ducampopinus pro třetí podrod borovic obsahující všechny druhy s jednoduchým cévním svazkem jehlic a dorsálním umbem na apofýzách. Všechny moderní molekulární fylogenetické studie však jednoznačně rozdělují borovice do dvou základních skupin (odpovídajících podrodům Pinus a Strobus) a P. krempfii pak řadí do druhé skupiny, kde se jeví jeho pozice jako zástupce samostatné sekce nejpřirozenější.
Pinus krempfii
Pinus krempfii
Pinus krempfii
Pinus krempfii
Pinus krempfii
Pinus krempfii
Fotografovali Roman a Ludmila Businští v únoru 1994 (Vietnam, Dalatská vysočina, masiv Bi Doup) a v březnu 2011 (Vietnam, masiv Hon Giao).