Syn.: Pinus sumatrana Mirb.
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Pinus merkusii
Rozšíření: V úzkém pojetí endemit indonéské Sumatry, kde se vyskytuje ve 3 oddělených arelách. Jedna z nich leží jižně od rovníku – jde o jediný druh borovice, který zasahuje přirozeným výskytem na jižní polokouli.
Ekologie: Stanovištěm jsou horské svahy a hřbety na pískovcích nebo mladších vyvřelinách, většinou s velmi chudými půdami, obvykle na místech se zřetelným vlivem ohně, resp. lidských aktivit. Vytváří příměs v horských lesích a na narušených sekundárních stanovištích se vyskytuje v monokulturách (např. v okolí jezera Toba nebo v centralním Acehu). Roste v prostředí s průměrnou roční teplotou kolem 20,5 °C a ročním úhrnem srážek dosahujícím až 2200 mm, ale s kratším obdobím sucha, v nadmořských výškách (200–)800–1500(–2000) m.
Pinus merkusii
Popis: Strom 25–50(–60) m vysoký, s kmenem dorůstajícím 0,9(–1,2) m v průměru, koruna je v mládí jehlancovitá až kuželovitá, později zploštělá, s výraznými vodorovnými větvemi; borka je na starých kmenech tmavohnědá až šedá, na mladých červenohnědá. Jehlice vyrůstají ve svazečcích po 2, jsou tenké, (11–)13–19(–22) cm dlouhé a (0,7–)0,8–1(–1,1) mm široké, zelené až žlutozelené, na bázi s (1–)1,2–1,7 cm dlouhými vytrvalými pochvami, s (2–)3–4(–5) pryskyřičnými kanálky. Šišky jsou vejcovité, 5–10(–11) cm dlouhé a asi 3 cm široké, v mládí zelené, později hnědopurpurové, opadávají brzy po vypadání semen; semenné šupiny jsou 1,3–1,6 cm široké, apofýzy jsou čtyřúhelníkovité, pupek je hladký často až vtlačený. Semena jsou 5–6 mm dlouhá, s křídlem 1,5–2 cm dlouhým.
Využití: Místy se pěstuje pro dřevo vhodné na lehké konstrukce nebo na nábytek, místy se z něj vyrábí dřevěné uhlí.
Poznámka: Příbuzenský okruh borovice Pinus merkusii byl v nedávné době podroben studiu (Businský 2014), které ukázalo, že populace z dalších území, které k němu byly dále přiřazovány, lze hodnotit jako samostatné druhy. Jde o Pinus ustulata z Filipín a Pinus latteri, vyskytující se od thajsko-barmského pohraničí po Vietnam a nejjižnější Čínu.
Pinus merkusii
Pinus merkusii
Pinus merkusii
Pinus merkusii
Fotografoval Mário Duchoň, v únoru 2013 (Indonésie, Sumatra, provincie Aceh, v oblasti Owaq a svahy hory Kemiri v NP Leuser).

Literatura:
Businský R. (2014): The Pinus merkusii agg. (Pinaceae): literature review, taxa delimitation and typificiation. – Phyton 54: 1–26.