Syn.: Pinus oocarpa Schltdl. var. microphylla Shaw
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Systematické zařazení: Pinus L., podrod Pinus, sekce Trifoliae Duhamel, podsekce Oocarpae Little et Critchf.
Pinus praetermissa
Rozšíření: Pinus praetermissa zaujímá nevelký areál na západě Mexika, s jistotou mezi 20. a 23. rovnoběžkou ve státech Jalisco, Nayarit a na jihu státu Sinaloa. Její přesné rozšíření není dosud zcela známé, takže možná zasahuje i do státu Zacatecas, případně okrajově na jih státu Durango.
Ekologie: Druh roste rozptýleně v suchých, řídkých, boro-dubových lesích v kopcovité krajině mezi 900 a 1900 m n. m., kde preferuje strmější svažitý, často skalnatý terén. Místy vytváří menší čisté porosty s občasnými listnáči, místy společně s Pinus devoniana nebo Pinus lumholtzii. Oblast výskytu je chrakterizována půlročním obdobím sucha zhruba od poloviny podzimu do poloviny jara, celkový úhrn ročních srážek kolísá mezi 1000 a 1500 mm.
Pinus praetermissa
Popis: Nízké stromy dorůstající výšky 10–15(–20) m s často křivým, nízko zavětveným kmenem až 60 nebo 80 cm v průměru; koruna řídká, velmi nepravidelně větvená, s dlouhými, pokroucenými větvemi. Výhony tenké, vytvářející několik článků za rok (přehlížený znak!), s nevýrazně sbíhavými primárními šupinami vytvářejícími ploché, vytrvalé lišty. Jehlice světle zelené, štíhlé, vzpřímené nebo rozprostřené, ale rovné, po 5 (řídčeji 4) ve svazku, (8–)10–16 cm dlouhé, 0,5–0,8 mm široké; pochvy jehlic zpočátku až 14 mm dlouhé, vytrvalé. Šišky visící na nápadně štíhlé, až 3,5 cm dlouhé stopce, pravidelně široce vejcovité až téměř kulovité (někdy širší než dlouhé), na vrcholu široce kuželovité, (4–)5–7(–8,5) cm dlouhé, při otevírání (obvykle během prvního roku po dozrání) s volně se odlamujícími bazálními šupinami, opadávající obvykle 1–3 roky po dozrání. Semenné šupiny pevné; apofýzy po dozrání světle okrové, lesklé, zcela ploché, zduřelé až nízce jehlancovité, s nevýrazným příčným kýlem; pupek středový, malý, s nepatrným bradavkovitým hrotem. Semena 5–8 mm dlouhá, s oddělitelným, 12–18 mm dlouhým křídlem.
Ohrožení a ochrana: Druh vytváří nevelké populace v oblasti občas postihované lokálními požáry v období sucha. Občasné poškozování porostů požáry ani příležitostné kácení společně s jinými stromy nejsou důvody pro významnější ohrožení tohoto druhu.
Využití: Tato borovice není vyhledávanou dřevinou na těžbu dřevní hmoty vzhledem k menším dimenzím kmenů a jejich obvykle křivému růstu. Lokálně je její tvrdé dřevo využíváno na topivo.
Poznámka: Pinus praetermissa byla 80 let zahrnována pod Pinus oocarpa jako její varieta s výrazně tenčími jehlicemi. Jako samostatný druh byla popsána teprve v roce 1990, přestože jsou tyto dva druhy nápadně odlišné již při pohledu z dálky. Byly však spojovány na základě podobného, ± kulovitého tvaru šišek, přestože i způsob jejich otvírání je u těchto druhů odlišný.
Pinus praetermissaPinus praetermissa
Pinus praetermissa
Pinus praetermissa
Fotografováno na přelomu února a března 1999 (Mexiko, severozápadně od města Magdalena ve státu Jalisco).