Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Systematické zařazení: Pinus L., podrod Strobus (D. Don) Lemmon, sekce Parrya Mayr, podsekce Rzedowskianae Carvajal (monotypická)
Pinus rzedowskii
Rozšíření: Pinus rzedowskii je endemitem malé oblasti v jihozápadním Michoacánu v Mexiku, kde roste v horách systému Sierra Madre del Sur v málo zalidněném okrese Coalcomán. Od doby objevu druhu v roce 1966 až do devadesátých let byly známé jen tři oddělené nevelké populace, dohromady čítající méně než 250 jedinců (oblast je těžko dostupná pro absenci zpevněných silnic). Teprve při dodatečném podrobnějším výzkumu byly objeveny dvě rozsáhlé populace čítající asi 3500 a 2000 jedinců a celkový počet populací stoupl na 12 (s celkovým odhadnutým počtem jedinců přes 6000), nacházejících se na izolovaných lokalitách s těžištěm okolo 18° 40’ sev. š. a 103° záp. d. Celkový rozsah známého areálu však zůstal nezměněn a představuje v nejdelším směru méně než 25 km.
Ekologie: Druh roste na izolovaných, převážně vápencových vyvýšeninách a reliéfově i geologicky členitých výchozech na náhorní plošině všeobecně tvořené vyvřelinami a pokryté převážně borovými a boro-dubovými lesy, ve kterých se z borovic vyskytují Pinus devoniana, Pinus pseudostrobus, Pinus douglasiana, Pinus oocarpa, Pinus herrerae a Pinus leiophylla. Pinus rzedowskii je jediným zástupcem podrodu Strobus v oblasti. Výškové rozpětí jejího výskytu je 2100–2500 m, ale jedna populace leží okolo 1700 m n. m.; úhrn ročních srážek je okolo 1500 mm a ty se vyskytují převážně od června do října, teplotní minimum v oblasti je minus 5 °C v prosinci a maximum 30 °C v dubnu.
Pinus rzedowskii
Popis: Stromy dorůstající 15 až 50 metrů (podle stanovištních podmínek), s kmenem do 120 cm v průměru, s 3–6 cm silnou borkou, hluboce rozpukanou do velkých, podélných, odloupavých plátů; koruna nepravidelně větvená, dosti řídká. Výhony tenké, šedavé, často nepravidelně pýřité, s primárními šupinami sbíhavými. Jehlice světle nebo šedavě zelené, štíhlé, vzpřímené nebo rozprostřené, po (3–)4–5 ve svazku, 6–10 cm dlouhé, 0,6–0,8 mm široké, na hranách hustě pilovité, s průduchy pouze na vnitřních stranách, opadavé obvykle během třetího roku; pochvy jehlic se svinující do růžice na bázi svazku, opadávající před opadem svazků. Šišky převislé na štíhlé, 1,5–3 cm dlouhé stopce opadávající se šiškou, jednotlivě až v přeslenu po 4, podlouhle vejcovitě kuželovité, 10–18 cm dlouhé, velmi pryskyřičnaté, brzo po dozrání se otevírající začátkem třetího roku a pak brzo opadavé. Semenné šupiny dosti tenké, ale pevné; apofýzy za zralosti světle okrově hnědé, lesklé, téměř čtvercové, ± zvednuté, s výrazným příčným kýlem a malým středovým pupkem s drobným, excentrickým hrotem. Semena 7–10 mm dlouhá, s plně vyvinutým, funkčním, 20–35 mm dlouhým, oddělitelným křídlem.
Ohrožení a ochrana: Přes dodatečné objevy tří početnějších populací, je tento druh se svým lokálním areálem a izolovaností většiny lokalit nadále považován Červeným seznamem IUCN za ohrožený (EN).
Využití: Druh se jeví v dobře prosperujících populacích využitelný na dřevní hmotu, ale dostupnost lokalit je velmi omezená a početnější porosty doprovodných druhů borovic v oblasti jsou snadněji využitelné. Pinus rzedowskii je spíše zajímavějším objektem vědeckého zájmu.
Poznámka: Pinus rzedowskii představuje jednu z taxonomicky i geograficky nejizolovanějších borovic na světě a je jediným mexickým zástupcem z podrodu Strobus s dorsálním (středovým) pupkem a dlouze křídlatými semeny. Přes svoji nápadnou izolovanost vykazuje tento druh překvapivou genetickou variabilitu.
Pinus rzedowskiiPinus rzedowskii
Pinus rzedowskii
Pinus rzedowskii
Pinus rzedowskii
Fotografováno dne 4. 3. 1999 (Mexiko, Michoacán, Cerro Chiqueritas nad Dos Aguas, Coalcomán de Matamoros).