Syn.: Pinus hartenbergiensis Liebich, Pinus montana subsp. uliginosa (Neumann) O. Schwarz, Pinus mugo subsp. rotundata auct., Pinus rotundata auct., non Link, Pinus uliginosa Neumann
Čeleď: Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi – borovicovité

Pinus uncinata subsp. uliginosa

Rozšíření: Endemit malého území ve střední Evropě. Převážná část areálu leží na území České republiky, kde se vyskytuje v Krušných horách, Smrčinách, Slavkovském lese, Českém lese, na Šumavě, v Novohradských horách, v Třeboňské pánvi, ve Žďárských vrších a v Hrubém Jeseníku, okrajově přesahuje do Saska, Bavorska, Rakouska a Polska. V celém areálu je známo pouze asi 30 populací blatky.

Ekologie: Typickým stanovištěm jsou rašelinné lesy ve středních a vyšších polohách. Zarůstá jádra hlubokých rašelinišť, kde panuje obzvlášť extrémní nedostatek živin na organickém podkladě.

Pinus uncinata subsp. uliginosa

Popis: Strom s jediným přímým, až 20 m vysokým kmenem a úzkou korunou; borka je šedočerná až šedohnědá, a to i v horní polovině kmene, rozpraskaná až šupinatá; letorosty lysé. Jehlice vyrůstají ve svazečcích po 2, jsou 3,5–5 cm dlouhé, tuhé, sytě zelené, na vrcholu tupě špičaté. Samčí šištice jsou až 1 cm dlouhé, oranžové; samičí šištice jsou nanejvýš 4,5 cm dlouhé, asymetrické, na bázi excentricky zešikmené; semenné šupiny s poněkud vyklenutými štítky, na osluněné straně s nízkými jehlancovitými výrůstky; semena jsou 4–5 mm dlouhá, s křídlem asi 12 mm dlouhým.

Pinus uncinata subsp. uliginosaPinus uncinata subsp. uliginosa

Taxonomická poznámka: Taxonomické hodnocení blatky není jednoznačně vyjasněné; někteří badatelé uvažují, že povstala z hybridizace mezi borovicí lesní (Pinus sylvestris) a b. pyrenejskou (Pinus uncinata subsp. uncinata), jiní se domnívají, že jde o produkt hybridizace mezi borovicí lesní a klečí (Pinus mugo). Ani se jménem to není úplně jednoduché: zdá se, že doposud užívané jméno Pinus rotundata se vztahuje k odlehlým populacím b. pyrenejské v alpském prostoru, které se od našich poněkud odlišují. Na druhé straně je zřejmé, že na kontaktu s borovicí lesní recentně vznikají kříženci (Pinus ×digenea), kteří jsou asi omezeně plodní. Neostrá hranice je i vůči kleči (Pinus mugo); v některých územích se vyskytují přechodné populace, k nimž se vztahuje jméno Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi. Není však zdaleka nesporné, že všechny klečové porosty na rašeliništích v Krušných horách, Slavkovském lese, na Šumavě a v Novohradských horách jsou tvořeny hybridními populacemi: podle názoru některých badatelů i v tomto případě jde často o čistou kleč.

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu České republiky je oprávněně zařazena mezi silně ohrožené taxony (C2b). Blatka je vzácná dřevina, citlivá vůči zásahům do prostředí. Odvodnění rašeliniště a následná mineralizace humolitu zpravidla vede k posílení životaschopnosti borovice lesní (Pinus sylvestris), která je pak schopná blatku křížením geneticky korodovat.

Pinus uncinata subsp. uliginosa
Pinus uncinata subsp. uliginosa
Pinus uncinata subsp. uliginosa

Fotografovala Alena Vydrová, ve dnech 10. 6. 2004, 1. a 9. 6. 2006 (Česko, vojenský újezd Boletice, Borkovice a Záhvozdí).