Syn.: Pinus kwangtungensis Chun ex Tsiang
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Systematické zařazení: Pinus L., podrod Strobus (D. Don) Lemmon, sekce Quinquefoliae Duhamel, podsekce Strobus Loudon, série Chylae P. Landry, podsérie Wangianae Businský
Pinus wangii subsp. kwangtungensis
Rozšíření: Základní taxonomické členění a specifikace druhu Pinus wangii jsou uvedeny v příspěvku k tomuto druhu. Pinus wangii subsp. kwangtungensis byla (jako Pinus kwangtungensis) popsána v roce 1948 jen několik měsíců později než P. wangii, a to ze severního okraje jihočínské provincie Guangdong. Odtud zasahuje do sousedního Hunanu a vyskytuje se dále na západ do severovýchodního Guangxi, odkud přesahuje do jižního Guizhou. Celkový areál poddruhu má délku přes 600 km ve východo-západním směru, ale vyskytuje se zde jen ostrůvkovitě. Borovice kvangtungská je obvykle uváděna také z jihočínského ostrova Hainan, ale dotyčné populace byly nedávno odlišeny jako samostatný druh Pinus orthophylla Businský. Rovněž byla omylem zaměňována s nepodobnou Pinus fenzeliana Handel-Mazzetti, popsanou rovněž z Hainanu.
Ekologie: Tento východní poddruh široce pojaté borovice Wangovy se na rozdíl od obou západních poddruhů (subsp. wangii a subsp. variifolia) vyskytuje na nevápencových vyvřelých nebo metamorfovaných horninách, a to ve středně vysokých horských masivech severně od 24. rovnoběžky, v rozmezí 700–1600 m n. m. Roste na výslunných, strmých skalních výchozech a skalnatých hřebenech, místy ve společenstvu s Pinus massoniana, Nothotsuga longibracteata, Fokienia hodginsii nebo Podocarpus macrophyllus.
Pinus wangii subsp. kwangtungensis
Pinus wangii subsp. kwangtungensis
Popis: Tento poddruh se od Pinus wangii subsp. variifolia (původně popsané jako P. kwangtungensis var. „varifolia“) odlišuje konstantním počtem jehlic po 5 ve svazku a šiškami nejčastěji více než 7 cm dlouhými. Od obou poddruhů (subsp. wangii a subsp. variifolia) se dále odlišuje nápadně bělavě ojíněnými vnitřními stranami jehlic (působícími z dálky stříbrným dojmem) a variabilním povrchem výhonů od lysých po pýřité. Ostatní znaky uváděné pro borovici kvangtungskou (zvl. oproti borovici Wangově v původním úzkém pojetí) jsou nejisté vzhledem k její variabilitě, která je výrazně větší (v souladu s rozsáhlejším areálem) ve srovnání s oběma zbývajícími, znakově vyrovnanými poddruhy.
Ohrožení a ochrana: Tento poddruh nepatří k ohroženým taxonům vzhledem k relativně rozsáhlému areálu a těžko dostupnému skalnatému horskému terénu, který preferuje. Přesto pohoří, ve kterých se vyskytuje, jsou ve spodních zónách obvykle velkoplošně odlesněny a tato devastace místy pokračuje do poloh touto borovicí obývaných. Některé populace jsou ohroženy nešetrnou těžbou nerostných surovin (např. v oblasti typové lokality).
Využití: Borovice Wangova kvangtungská se podobá japonskému druhu Pinus parviflora, který je místy pěstován i u nás jako okrasná dřevina. Čínský taxon však vyniká nápadně stříbrnými jehlicemi, zato však jeho odolnost ke klimatu střední Evropy není spolehlivá. Byl však introdukován mimo Čínu velmi ojediněle a dále rozmnožován vegetativně. Je pravděpodobné, že vhodnější provenience by mohly být odolnější. Ve své domovině je tato borovice lokálně v malém měřítku využívána na dřevní hmotu malých dimenzí.
Poznámka: Pinus wangii subsp. kwangtungensis je díky opomíjení kritické revize z roku 2004 a neznalosti morfologické variability její i blízkých taxonů ve světové literatuře ze setrvačnosti stále uváděna jako Pinus kwangtungensis. Pod toto jméno jsou někdy zahrnovány i další druhy, jako Pinus orthophylla z ostrova Hainan nebo P. eremitana ze severozápadního Vietnamu. Literatura o vietnamských koniferách uvádí posledně zmíněnou borovici včetně P. wangii subsp. wangii a subsp. variifolia bez rozlišení pod jménem P. kwangtungensis. Známý holandský autor publikací o koniferách, Aljos Farjon, řadí všechny tyto taxony mylně pod jméno P. fenzeliana.
Pinus wangii subsp. kwangtungensisPinus wangii subsp. kwangtungensis
Pinus wangii subsp. kwangtungensis
Pinus wangii subsp. kwangtungensis - semenáček
Pinus wangii subsp. kwangtungensis
Fotografováno v lednu 1994 (Čína, v oblasti typové lokality na hranicích provincií Guangdong a Hunan, okres Lechang).