Syn.: Zala asiatica Lour., Pistia aegyptiaca Schleid., Pistia africana C. Presl, Pistia amazonica C. Presl, Limnonesis friedrichsthaliana Klotzsch, Apiospermum obcordatum (Schleid.) Klotzsch
Česká jména: babolec obecný (Presl 1846), babelka řezanovitá (Mareček 1999, Kubát 2002)
Čeleď: Araceae Juss. – árónovité
Pistia stratiotes
Rozšíření: Monotypický rod, původní je pravděpodobně v Jižní Americe, avšak dnes se vyskytuje v tropických a částečně i subtropických oblastech celého světa – na makaronéském ostrově La Palma, v Africe od nilské délty v Egyptě až po jižní Afriku, na Madagaskaru a Maskarénách, v Asii v jižní části kontinentu, na severu Austrálie, v Americe od jihu USA až po severní Argentinu. V řadě oblastí se chová značně invazivně.
Několikrát byla babelka přechodně zaznamenána i v ČR, konkrétně například na Třeboňsku, v Polabí, Praze, na Žďársku a Karvinsku.
Ekologie: Vodní plochy jezer, rybníků, vodní toky, obvykle ve vodách mírně kyselých a středně tvrdých. V příhodných podmínkách dokáže vytvořit velmi husté porosty.
Pistia stratiotes
Popis: Vodní rostlina vzplývající na hladině, její kořeny jsou husté, až 20 cm dlouhé. Sama rostlina je 5–15 cm vysoká, listy vyrůstající v růžici jsou krátce řapíkaté, obvejčité až klínovité, modrozelené, pýřité, celá růžice dosahuje průměru okolo 12 cm. Květenství s 1 samičím a 2–8 samčími květy, 8–10 mm dlouhý toulec je vně zelený, uvnitř bílý.
Využití: Pěstuje se i v zahradních vodních nádržích jako okrasná rostlina, používají ji také akvaristé. Rostlinu nelze pěstovat v našich klimatických podmínkách celoročně v exteriéru, v zimě vyžaduje teplotu okolo 20 °C (teplota by neměla klesnout pod 15 °C). Listy rostliny se používají v některých oblastech světa v tradiční medicíně, také jsou zkrmovány domácím zvířectvem (kachny, prasata).
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Fotografovala Jiřina Drlíková dne 20. 9. 2008 (Karvinsko, rybníky v Prstné).