Přírodní rezervace Pláničský rybník se nachází v okrese Český Krumlov, asi 3,5 km od obce Černá v Pošumaví. Rezervace je tvořena jednou loukou a dvěma rybníky, z nichž ten větší se nazývá Pláničský (nebo také Velký Kozí) a menší je Malý Kozí rybník.
Pláničský rybník
Důvodem ochrany jsou poměrně zachovalá vodní společenstva a přilehlé rákosiny a mokřiny. Rybník byl v osmdesátých letech minulého století razantně odbahněn, čímž byla zničena velká část mokřadu, s některými druhy se zde už proto nesetkáme. Jedná se například o ostřici přioblou (Carex diandra). Podobný osud postihl i přesličku poříční (Equisetum fluviatile), která ale ještě v omezeném množství přežívá.
Pláničský rybník
V rybníce samotném je nejcennější výskyt kriticky ohroženého stulíku malého (Nuphar pumila) a leknínu bělostného (Nymphaea candida).
Dále se zde pak můžete setkat s mnoha druhy rdestů, jako třeba rdest světlý (Potamogeton lucens), rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius) nebo rdest kadeřavý (Potamogeton crispus). V malém rybníku je také nevelká populace lakušníku vodního (Batrachium aquatile agg.).
Pláničský rybník
Rákosiny jsou tvořeny převážně rákosem (Phragmites australis) a orobinci (Typha sp.). Můžeme v nich najít také ostřici zobánkatou (Carex rostrata). Na okraji rybníka roste také vzácný ďáblík bahenní (Calla palustris).
Na louce poblíž rybníka se vyskytuje zvonečník černý (Phyteuma nigrum), rdesno hadí kořen (Bistorta major) nebo čertkus luční (Succisa pratensis).
Pláničský rybník

Pláničský rybník

Vybrané druhy v PR Pláničský rybník:
Batrachium aquatile agg.
Bistorta major
Calla palustris
Carex rostrata
Equisetum fluviatile
Nuphar pumila
Nymphaea candida
Phragmites australis
Phyteuma nigrum
Potamogeton acutifolius
Potamogeton crispus
Potamogeton lucens
Potamogeton obtusifolius
Succisa pratensis
Typha
sp.
Fotografováno dne 21. 6. 2008.