Téměř každý zná jméno anglického krále Jindřicha II. Plantageneta (1133–1189). Plantagenet je přezdívka, kterou první nosil jeho otec Geoffrey, hrabě z Anjou, který se stal druhým manželem Matyldy Anglické.
Toto jméno pak nosila celá dynastie (The House of Plantagenet), která skončila svou vládu krvavými spory zvanými Válka růží (Lancasterů a Yorků). Přezdívka vznikla tak, že hrabě Geoffrey nosil na své helmici nebo klobouku větev dřeviny, označovanou jako planta geneta, to bývá vysvětlováno jako větev janovce (broom) nebo kručinky (planta genista).
Při prolistování internetem lze zjistit, že termín genet lze botanicky identifikovat nejen jako janovec (Cytisus scoparius), kručinku (Genista), kručinečku (Genistella), ale i jako různé čilimníky (Cytisus) nebo vítečník (Spartium).
Vyplývá z toho jediné – Geoffrey z Anjou nosil na klobouku větev nějaké žlutě kvetoucí bobovité (motýlokvěté) dřeviny.