Syn.: Arnoglossum alpinum (L.) Gray, Plantaginella alpina (L.) Fourr.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Plantago alpina
Rozšíření: Evropský druh. Areál zahrnuje hory na Pyrenejském poloostrově v Portugalsku a Španělsku (včetně vlastních Pyrenejí), Alpy ve francouzské, italské, švýcarské a rakouské části (nejvýchodněji po Tyroly), v Itálii roste také v severní části Apenin. V České republice byl kdysi nalezen v Krkonoších, kam byl zřejmě vysazen.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou louky, pastviny a sněhová vyležiska, lokality leží převážně v subalpínském a alpínském stupni v nadmořských výškách 900–3000 m.
Plantago alpina
Popis: Vytrvalá bylina vysoká (2–)4–15(–30) cm. Listy tvoří přízemní růžici, jsou čárkovité, (0,5–)3–8(–17) cm dlouhé a 0,1–0,6 cm široké, trojžilné, na okraji a často i na ploše chlupaté, někdy až s 4 páry drobných zoubků; listy na bázi stvolu jsou obvykle kratší a širší než listy na sterilních výhonech. Na stvolu se vytváří hustý válcovitý koncový klas (1–)1,5–3 cm dlouhý a sotva 0,5 cm široký; listeny jsou kopinaté, 2–3 mm dlouhé, lysé nebo na okraji brvité; kališní lístky jsou jen na bázi srostlé, cípy jsou nestejné, vejčité, 1–2,5 mm dlouhé, na okraji brvité; korunní trubka je 2,5–3 mm dlouhá, jemně pýřitá, cípy jsou vejčité až kopinaté, 1,3–1,7 mm dlouhé; prašníky jsou žluté; semeník srůstá ze 2 plodolistů. Plody jsou tobolky 2,2–3 mm dlouhé, lysé; semena bývají 2–4.
Využití: Rostliny mají značnou hodnotu jako pícnina, jsou spásány dobytkem na horských pastvinách.
Poznámka: Tento jitrocel patří do příbuzenského okruhu jitrocele přímořského (Plantago maritima): zástupci tohoto okruhu jsou si dosti podobní, vyznačují se velmi úzkými listy a chlupatou korunní trubkou. Někteří rostou na zasolených stanovištích na pobřeží nebo na vnitrozemských slaniskách (např. Plantago maritima sensu stricto a Plantago crassifolia), jiné ve vysokohorských polohách (kromě tohoto druhu také např. Plantago strictissima).
Plantago alpina
Plantago alpinaPlantago alpina
Plantago alpina
Fotografovala Alena Vydrová, dne 24. 8. 2017 (Švýcarsko, kanton Graubünden, Alp Buffalora).