Syn.: Plantago lanceolata subsp. altissima (L.) Arcang.
České mená: jitrocel nejvyšší (Opiz 1852, Sloboda 1852, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: jitrocel nejvyšší (Reuss 1853), skorocel najvyšší (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité / skorocelovité
Plantago altissima
Rozšírenie: Druh s obmedzeným areálom, ktorý zahŕňa severovýchod Talianska, juhozápadné Rakúsko, Maďarsko, Českú a Slovenskú republiku (severná hranica areálu). Ďalej sa vyskytuje v Rumunsku, Bulharsku, štátoch bývalej Juhoslávie, Albánsku a Grécku vrátane niektorých ostrovov. Z Francúzska, Nemecka a Švajčiarska je udávaný alochtónny výskyt, údaje z Ukrajiny už patria inému taxónu.
V ČR sa vyskytoval veľmi vzácne iba na južnej Morave (okolie Břeclavi), súčasný výskyt nie je známy. Udávaný je aj od Blatca pri Prostějove. Na Slovensku je výskyt obmedzený na južnú časť územia, údaje sú zo Záhorskej a Podunajskej nížiny, kde sa druh vyskytoval na desiatkach lokalít od Bratislavy až po Štúrovo, dnes už iba vzácne. Údaje z Východoslovenskej nížiny sú mylné.
Ekológia: Skorocel najvyšší rastie na vlhkých až mokrých, občasne zaplavovaných lúkach v nížinách. Vyžaduje neutrálne až mierne alkalické, často slabo zasolené, piesočnaté alebo hlinité pôdy. Vzácne sa vyskytuje aj na slatinných pôdach. Kvitne od júna do septembra.
Plantago altissima
Opis: Trváca rastlina vysoká (30–)50–90(–100) cm. Podzemok plazivý, valcovitý, málo rozkonárený s niekoľkými ružicami. Stvol priamy, tuhý, so 6–12 ryhami. Listy v prízemnej ružici početné, vzpriamené, kopijovité, dlhé 20–40 cm, zúžené do dlhej listovej stopky, 5-žilové, celistvookrajové alebo oddialene zubaté. Klas podlhovastý, elipsoidný až valcovitý, 2–7 cm dlhý, hustý, listene dlhé do 6 mm, kališné lístky 4 mm, roztrúsene chlpaté a hore žliazkaté. Plod je 4–4,5 mm dlhá tobolka, semená 3–3,5 mm dlhé, červenohnedé, lesklé.
Ohrozenie a ochrana: Dnešný výskyt v Českej republike nie je známy a na Slovensku je iba zvyškom pôvodného rozšírenia, druh sa na Slovensku vyskytuje už iba vzácne. Vlhké lúky zanikli veľkoplošnými melioračnými úpravami v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia a ich premenou na polia. Na ostávajúcich lokalitách prežívajú už iba málopočetné, zvyškové populácie. V ČR je zaradený medzi vyhynuté druhy (A1), v SR je zaradený medzi ohrozené druhy (EN), je zákonom chránený.
Zámeny: Skorocel najvyšší býva občas zamieňaný s mimoriadne veľkými jedincami skorocela kopijovitého (Plantago lanceolata). Ten dosahuje výšku do 60 cm, stvol je 5-hranný.
Plantago altissimaPlantago altissima
Plantago altissima
Foto: 9. 6. 2006 (Slovensko, Podunajská nížina).