Syn.: Plantago lanceolata var. alpestris Wahlenb., Plantago montana var. carpatica Pilger, nom. inval.
Čeľaď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité / skorocelovité
Plantago atrata subsp. carpatica
Rozšírenie: Taxón je karpatský endemit. V Západných Karpatoch sa vyskytuje v Západných (aj na poľskom území) a Belianskych Tatrách, vzácne aj vo Vysokých Tatrách, výskyt je doložený aj z vrcholových partií Choča. Vo Východných Karpatoch sa sporadicky vyskytuje na Ukrajine (Svidovec, Čierna hora) v Južných Karpatoch vo viacerých pohoriach Rumunska.
Ekológia: Rastie na trávnatých aj kamenistých holiach, tiež v drobnej sutine, výhradne na vápencovom podloží, od subalpínskeho do alpínskeho stupňa. Kvitne od júna do augusta.
Plantago atrata subsp. carpatica
Opis: Trváca rastlina vysoká 5–15 cm. Podzemok tenký, rozkonárený. Listy ± poliehavé, tenké, úzko kopijovité, 3–9 × 0,2–0,6 cm, roztrúsene až husto žltkasto chlpaté, niekedy drobno zúbkaté. Stvoly tenké, oblúkom vystúpavé, pod klasom plstnaté. Klas vajcovitý, okolo 10 mm dlhý, listene vajcovité až okrúhle, 4,5–5 mm dlhé, chrbtový kýl vybieha do krátkej špičky listeňa, obruba listeňov blanitá, bezfarebná alebo hnedá, kališné lístky rovnaké, nezrastené, blanité, dlho brvité, hnedo obrúbené, korunná rúrka holá, cípy 2 mm dlhé. Tobolky kužeľovité.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na biotopy, v ktorých sa prevažne vyskytuje, nie je ľudskými aktivitami príliš ohrozeným taxónom. Lokality majú zabezpečenú územnú ochranu, všetky sa nachádzajú na území národného parku, väčšina aj v prírodných rezerváciách. Na Slovensku je skorocel černastý karpatský zákonom chránený, v Červenom zozname je zaradený medzi potencionálne zraniteľné (NT) druhy.
Poznámka: V ČR sa v Jeseníkoch vyskytuje iný, tiež endemický poddruh P. atrata subsp. sudetica (skorocel černastý sudetský). Aj z iných pohorí Európy – jednotlivé časti Álp, Pirin, Apeniny – sú známe ďalšie poddruhy skorocela černastého (Plantago atrata).
Plantago atrata subsp. carpaticaPlantago atrata subsp. carpatica
Plantago atrata subsp. carpatica
Foto: 25. 6 .2005 (Slovensko, Belianske Tatry).