Syn.: Plantago montana subsp. atrata var. sudetica Pilger
Česká jména: jitrocel černavý sudetský (Kubát 2002)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Plantago atrata subsp. sudetica
Rozšíření: Endemit Hrubého Jeseníku v České republice. Roste pouze na nevelké ploše ve Velké kotlině, celá populace, která čítá kolem 400 jedinců, zabírá plochu sotva 100 m2.
Ekologie: Stanovištěm je spíše sušší travnatý porost na mělké kamenité půdě, nedaleko od místa, kde se v karu nejdéle leží sníh.
Plantago atrata subsp. sudetica
Popis: Vytrvalá bylina s vícehlavým oddenkem, nesoucí 1–3 listové růžice a (10–)12–17(–26) cm vysoké, roztroušeně chlupaté bezlisté stvoly. Listy jsou kopinaté až úzce kopinaté, 8–15 cm dlouhé a 0,5–0,5 cm široké, lysé nebo roztroušeně chlupaté, na bázi pozvolna přecházející v řapík, celokrajné nebo s oddálenými zuby, na vrcholu zúžené do špičky. Květy tvoří krátké, vejcovité až kulovité, 0,5–2 cm dlouhé klasy; listeny jsou obvejčité, 4–5 mm dlouhé, kýlnaté, na okraji široce průsvitně lemované; kalich je hluboce členěný, s brvitými hnědavými cípy; koruna je 4,5–5 mm dlouhá, trubkovitá, nevýrazně hnědavě zbarvená; tyčinky jsou 4, delší než koruna, s bělavými nitkami. Plodem je 4–5 mm dlouhá vejcovitá tobolka, nejčastěji s 2 semeny.
Ohrožení a ochrana: Jedna z nejvzácnějších rostlin květeny ČR. V Červeném seznamu ČR je hodnocena jako kriticky ohrožený druh (C1r), ve stejné kategorii ji klasifikuje i vyhláška o chráněných druzích (§1). Zdá se, že v současné době je populace stabilizovaná.
Poznámka: Morfologicky podobné rostliny se roztroušeně vyskytují i v jiných částech areálu druhu, který se ve více poddruzích (např. i Plantago atrata subsp. carpatica) vyskytuje od Pyrenejí až po balkánská pohoří a hory v Malé Asii, na Kavkaze, v Iráku a Íránu.
Plantago atrata subsp. sudetica
Plantago atrata subsp. sudetica
Plantago atrata subsp. sudetica
Fotografováno dne 27. 6. 2012 (Jeseníky, Velká kotlina).