Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Plantago atrata
Rozšíření: Evropský horský druh, roste v Alpách, Karpatech a na Balkánském poloostrově. Tvoří větší počet lokálních poddruhů, vázaných na jednotlivé horské systémy. Nominátní poddruh, který zde představujeme, se vyskytuje v Alpách od Francie přes Švýcarsko, Německo a Itálii do Rakouska, a také v pohoří Jura na francouzsko-švýcarské hranici; výskyt ve středních Apeninách vyžaduje potvrzení. Údaje z Pyrenejí se zřejmě vztahují k blízce příbuznému druhu Plantago monosperma.
Ekologie: Stanovištěm jsou trávníky a sněhová vyležiska nad horní hranicí lesa, lokality leží v nadmořských výškách 1400–2400 m.
Plantago atrata
Popis: Vytrvalá bylina, dorůstá výšky (2–)5–15(–20) cm; stvol je většinou jen o málo delší než listy, nezřetelně rýhovaný, pod květenstvím vlnatě chlupatý. Listy skládají přízemní růžici, jsou úzce kopinaté, 5–20 cm dlouhé a 0,3–1,5 cm široké, 3–5(–7)žilné, lysé nebo přitiskle vlnatě chlupaté, celokrajné, na konci dlouze zašpičatělé. Na konci stvolu se tvoří hustý kulovitý až krátce válcovitý klas 0,5–3 cm dlouhý a 0,5–1 cm široký; listeny jsou hnědé, jen na konci brvité; kališní lístky jsou volné, cípy jsou stejné, na okraji hnědé; koruna je 2–3 mm dlouhá, lysá, cípy jsou asi kopinaté, 2 mm dlouhé; prašníky jsou žluté; semeník srůstá ze 2 plodolistů. Plody jsou tobolky 2,2–3 mm dlouhé, lysé; semena bývají obvykle 2.
Poznámka: Rozlišování poddruhů je komplikované, liší ve velmi detailních znacích, patrných jen na větším materiálu určovaných rostlin. V ČR se v Hrubém Jeseníku vyskytuje Plantago atrata subsp. sudetica, zatímco v pohořích na Slovensku roste Plantago atrata subsp. carpatica.
Plantago atrata
Plantago atrata
Fotografovala Alena Vydrová, dne 26. 8. 2017 (Švýcarsko, kanton Graubünden, Pas da Costainas).