Syn.: Plantago minor Fr., Plantago weldenii Bayer non Rchb.
Čeľaď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité / skorocelovité
Plantago tenuiflora
Rozšírenie: Kontinentálny, euroázijský taxón. Na európskom kontinente sa vyskytuje v strednej a východnej časti, v Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a v Srbsku, na juh zasahuje výskyt do Bulharska. Izolovane sa vyskytuje na ostrove Öland (Švédsko). Na východ sa vyskytuje na Ukrajine (polostrov Krym), v oblasti Kaukazu, v Povolží a na severnom pobreží Kaspického mora, odtiaľ výskyt zasahuje južnou Sibírou až po Altaj a do Strednej Ázie.
V ČR sa nevyskytuje. Na Slovensku je výskyt obmedzené na Podunajskú (v minulosti dosť hojne) a Východoslovenskú nížinu (vzácne). V súčasnosti je potvrdený výskyt už iba na niekoľkých posledných lokalitách na Podunajsku (Veľké Kosihy, Močenok, Tvrdošovce, Šurany, Jatov), výskyt na východe Slovenska bol nedávno opäť potvrdený (niekoľko jedincov).
Ekológia: Skorocel tenkokvetý sa vyskytuje na silne zasolených, ťažkých pôdach v najteplejších nížinách. Vyhľadáva plytké depresie (aj sekundárne, napríklad koľaje od poľnohospodárskej techniky), vyžaduje na jar vlhké (zaplavované) neskôr silne vysychajúce pôdy typu solonec. Spoločne s druhom Pholiurus pannonicus vytvára vlastné spoločenstvo, v súčasnosti na Slovensku prakticky zaniknuté. Výskyt druhu je obmedzený iba na zraňované miesta, často na plošne veľmi obmedzených plochách. Výskyt je veľmi nepravidelný, silne závisí od priebehu počasia (zrážok), v suchých rokoch sú populácie málopočetné alebo sa druh vôbec neobjaví, v priaznivých rokoch môžeme pozorovať tisíce rastlín. Kvitne od apríla do júna, v niektorých rokoch opakovane na jeseň.
Plantago tenuiflora
Opis: Jednoročná rastlina vysoká 5–20 cm. Listy v prízemnej ružici, čiarkovité, až 15 cm dlhé, ploché, celistvookrajové alebo oddialene zubaté, 1(–3)-žilové, holé alebo roztrúsene chlpaté. Stvoly dĺžky alebo o čosi dlhšie ako listy, oblé, holé alebo pritlačene chlpaté. Klasy čiarkovité alebo podlhovasto vajcovité, riedke, na báze často prerušované, listene (vajcovito)kopijovité, 1,5–2 mm, holé, kalichy dlhé 1,5–2 mm, lístky rovnaké, zelené, holé, blanito obrúbené, korunná rúrka dlhá 2 mm, holá, vajcovito kopijovité cípy 1 mm, končisté, holé. Plod je tobolka dlhá 3–4 mm s 6–15 kužeľovitými semenami dlhými do 1,5 mm.
Plantago tenuiflora
Ohrozenie a ochrana: Dnešný výskyt je iba zlomkom pôvodného rozšírenia a druh sa na Slovensku ocitol na hranici zániku. Lokality zanikli veľkoplošným ničením slanísk, ich melioračnými úpravami v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia a ich premenou na polia. Prakticky na všetkých ostávajúcich lokalitách prežívajú už iba málopočetné, zvyškové populácie, ktorých budúcnosť je neistá. V Červenom zozname Slovenska je zaradený medzi ohrozené druhy (EN), je zákonom chránený a je zaradený aj do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR.
Poznámka: Tak ako ďalšie druhy slanísk patrí v súčasnosti medzi najvzácnejšie rastliny Slovenska.
Plantago tenuifloraPlantago tenuiflora
Foto: 12. 5. 20085, 10. 5. 2006 a 9. 5. 2009 (Slovensko, Podunajská nížina).