Platan na Karlově náměstí, Praha

Platanus ×hispanica, platan javorolistý (Platanaceae):

  • Výška stromu: asi 17 m, koruna byla snížena (v roce 2009)
  • Obvod kmene: neměřitelný, kmen je rozpadlý, zbyla jen skořepina, obvod kmene u země byl 787 cm (2004)
  • Šířka koruny: 17 m
  • Odhadované stáří: snad 180 let, možná méně (v roce 2019)

Torzo tohoto stromu stojí ve střední části Karlova náměstí. V osmdesátých letech 20. století byl strom výrazně ošetřen, byla sanována dutina v jeho kmeni, odstraněny suché větve, podepřena velká větev vyrůstající při zemi. Památným stromem byl vyhlášen dne 14. 11. 1998 a důvodem pro toto vyhlášení bylo jeho údajné stáří, je prý nejstarším pražským platanem.

Karlovo náměstí (dříve Dobytčí trh) bylo vytyčeno v roce 1348 při lokaci Nového Města pražského. Záhy se stalo tržištěm, ale i důležitým veřejným prostranstvím. Stávaly tu kaple Božího těla, uprostřed náměstí i špalíček budov, prodejní stánky aj. Avšak v druhé polovině 19. století doznalo náměstí podstatných změn. Většina budov na jeho ploše byla zbourána (kaple byla zbořena už na konci 18. století) a už v roce 1876 tu vznikl park, který byl ještě v letech 1884–85 dále upraven podle plánu zahradního architekta Františka Thomayera (1856–1938). Ten vytvořil řadu parkových úprav po celých Čechách, známe jej nejen jako autora libeňských Thomayerových sadů, ale třeba také jako tvůrce úpravy zámeckého parku v Chrasti u Chrudimi, školní zahrady v Praze-Malešicích nebo lázeňského parku v Bohdanči. Pro jeho návrhy bylo typické propojení pravidelné zahrady s přírodně krajinářskou částí. Na bývalém tržišti v centru Prahy mohl těžko hledat přírodě podobnou krajinu, staře vyhlížející strom však mohl pro něj být skvělým prvkem, navozujícím alespoň představu pradávné přírodní scenérie. Zdejší platan je tedy možná reliktem časů ještě před Thomayerovou úpravou parku, ale klidně může být i svérázným arboristickým dílem až z časů Thomayerových. Ať je již pravda jakákoli, je to strom rozhodně velmi pozoruhodný, je jednou z nejvýraznějších dominant celého tohoto pražského parku.

Platan na Karlově náměstí, Praha
Platan na Karlově náměstí, Praha
Platan na Karlově náměstí, Praha
Platan na Karlově náměstí, Praha
Platan na Karlově náměstí, Praha
Platan na Karlově náměstí, Praha

Fotografováno dne 14. 7. 2019.