Platan pod Petrovem
Platanus ×hispanica, platan javorolistý (Platanaceae):

  • Výška stromu: asi 29 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: asi 400 cm
  • Šířka koruny: asi 19 m
  • Odhadované stáří: přibližně 180 let (v roce 2018)

Mohutný platan javorolistý roste již zhruba 180 let na hradbách pod brněnským Petrovem na konci Denisových sadů. Svou velikostí tvoří strom dominantu Denisových sadů, statečně poskytuje zázemí klidu i stínu v horkých dnech, za což musí jeho kmen snášet od místních i přespolních nejednu vandalskou ránu. Památným stromem byl vyhlášen dne 27. 6. 1985.

Skalnaté návrší pod Petrovem bylo zpřístupněno v roce 1771, ležela tu křížová cesta se 14 kapličkami, na temeni návrší stál ještě pevnostní bastion opevnění města. Po skončení napoleonských válek bylo rozhodnuto postavit na tomto místě památný obelisk a zřídit park. Obelisk na počest císaře Františka I. byl vztyčen v roce 1818, tedy v době místodržitelské správy Antonína Mitrovského, celému tomuto místu se tehdy říkávalo Františkov. Byla postavena tehdy dřevěná kolonáda (dnes je zde klasicistní z poloviny 19. století), oranžerie, zahradní pavilon (dnes je zde novorenesanční Hudební pavilon z roku 1880).
Od roku 1815 tu byla také nejstarší brněnská botanická zahrada. Ta měla představovat úplnou květenu Moravy – rostliny měly mít pro dobrou přehlednost jmenovky podle vědeckého Linnéova systému, mělo tu být také vysazeno 223 druhů dřevin, jejichž výběr provedl František Ježek z Rittersfeldu. Zahrada sloužila studijním potřebám Moravskoslezské společnosti pro povznesení zemědělství a přírodních věd, která vznikla už v roce 1769. Byla tu i vinice, ta byla využívána v letech 1821–71 jako mateční školka tuzemských i cizích odrůd révy vinné.
V roce 1849 se stal Františkov národní památkou a zemským majetkem – ve stejném roce byl za národní památku prohlášen i brněnský park v Lužánkách, snad někdy v této době byl vysazen i tento památný platan. V roce 1919 byl park přejmenován na počest francouzského historika Ernsta Denise, přítele T. G. Masaryka, na Denisovy sady.
Platan pod Petrovem
Platan pod Petrovem
Platan pod Petrovem
Platan pod Petrovem
Platan pod Petrovem
Platan pod Petrovem
Fotografováno dne 3. 9. 2018.