Platan u havířského kostela v Poděbradech

Platanus ×hispanica, platan javorolistý (Platanaceae):

  • Výška stromu: asi 32 m (v roce 2015)
  • Obvod kmene: asi 470 cm
  • Šířka koruny: asi 20 m
  • Odhadované stáří: přibližně 120 let (v roce 2015)

Tento strom roste v parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Poděbradech, který se nachází na levém břehu Labe, tedy v Zámostí, jen nedaleko od poděbradské Obory. Tento svatostánek bývá místními zván téměř výhradně kostelem havířským. Památným stromem byl zdejší platan prohlášen dne 21. 7. 2015.

Právě na tomto místě za poděbradským mostem leželo ve středověku popraviště. Neumírali však na něm jen zločinci, odehrála se tu i poprava, která dlouho vzbuzovala mezi lidem značnou nevoli. V roce 1496 tu totiž bylo popraveno deset křivě obviněných kutnohorských havířů – vzepřeli se sice svým starším, ale nebylo to povstání až tak neoprávněné, byla jim činěna křivda. Pověst o této nešťastné události kolovala mezi poděbradskými měšťany po celá desetiletí, v roce 1516 tu na památku oné popravy postavili dokonce kostelík – dříve byl dřevěný, současnou podobu dostal až v 19. století. A když v roce 1624 nedaleko od kostela vytryskl pramen rudě zbarvené železité vody, lidé si vzpomněli na krev nevinně popravených havířů opět, pramen měli v obzvláštní úctě, věřili, že je zázračný. Z dubů u popraviště prý dokonce sbírali žaludy a vyráběli z nich amulety a talismany, dobře se ví, že i bylinám z popravišť byly připisovány převelmi pozoruhodné vlastnosti. V 19. století se celá událost stala také námětem literárním, všichni ji vlastně známe ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska.
Náš platan z krve kutnohorských havířů samozřejmě neroste, je daleko mladší. Ale mohl by pamatovat časy opravy kostelíka, víme, že v roce 1896 jeho průčelí dotvořil významný český sochař Bohuslav Schnirch. Tehdy mohl být vysazen i tento platan.
Platan u havířského kostela v Poděbradech
Platan u havířského kostela v Poděbradech
Platan u havířského kostela v Poděbradech
Platan u havířského kostela v Poděbradech
Platan u havířského kostela v Poděbradech
Platan u havířského kostela v Poděbradech
Platan u havířského kostela v Poděbradech
Fotografováno dne 16. 10. 2018.