Platan v Telavi
Platanus orientalis, platan východní (Platanaceae):

  • Výška stromu: asi 46 m (údaj na informační tabuli u stromu)
  • Šířka koruny: 12 m
  • Odhadované stáří: přibližně 900 let

Platan východní je jediný evropský druh platanu, pozoruhodný třetihorní relikt. Vyskytuje se především v jižní Evropě, zasahuje rovněž do jihozápadní Asie. Tento představovaný strom roste ve východogruzínském městě Telavi, které je střediskem gruzínského kraje Kachetie. Lze-li věřit údaji o stáří stromu, pak snad pochází ještě z dob, kdy bylo Telavi hlavním městem Kachetského království. Právě na počátku 12. století, kdy měl být snad strom vysazen, vytvořila Kachetie i s okolními kraji Gruzínské království. Platan v Telavi se stal jedním z gruzínských národních symbolů, nezřídka jej navštěvují významné osobnosti gruzínského života.

Platan v Telavi
Platan v Telavi

Fotografováno dne 28. 8. 2018.