Syn.: Orchis bifolia L., Lysias bifolia (L.) Salisb., Satyrium bifolium Wahlenb., Gymnadenia bifolia E. Meyer, Habenaria bifolia (L.) R. Br., Sieberia bifolia (L.) Spreng., Platanthera solstitialis Boenn. ex Drejer
Česká jména: vymeník dvoulistá (Presl 1819), vemenník dvojlistý (Opiz 1852), vemenník dvoulistý (Sloboda 1852), vemenník bělokvětý (Čelakovský 1879), vemeník bělokvětý (Polívka 1912), vemeník dvoulistý (Dostál 1989)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Platanthera bifolia
Rozšíření: Evropa, severní Afrika, Asie – až po Himálaj a východní Sibiř. Jeden z našich nejběžnějších zástupců čeledi vstavačovitých, dosud poměrně dosti rozšířený. U nás se vyskytuje jen v poddruhu Platanthera bifolia subsp. latiflora (na našich snímcích), nominátní poddruh se objevuje v západní Evropě.
Ekologie: Roste ve světlých lesích a v křovinách, také na otevřených loukách, na půdách suchých až vlhkých. Kvete od května do července.
Popis: Vytrvalá bylina, 30–55 cm vysoká. Lodyha je přímá, dutá, listy většinou 2, vstřícné, široce oválné až podlouhlé, květy bílé, pysk ostruhatý, nedělený, celokrajný, na konci nazelenalý. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Vemeník dvoulistý je hodnocen jako ohrožený druh naší flóry (C3), ve stejné kategorii chráněn i zákonem (§3). Na Slovensku je klasifikován jako méně dotčený druh (LC). Je také zahrnut do ochrany mezinárodní úmluvy CITES.
Poznámka: Zmínky o něm se v naší literatuře objevují už v polovině 16. století, zmiňuje se o něm i Matthioli ve svém Herbáři.
Platanthera bifoliaPlatanthera bifolia
Platanthera bifoliaPlatanthera bifolia
Fotografováno 29. 5. (Kuřimsko), 11. 6. a 14. 7. 2003 (Brno, Hády).