Syn.: Orchis chlorantha Custer, Orchis montana F. W. Schmidt, Platanthera montana Rchb., Gymnadenia chlorantha (Custer) Ambrosi
Česká jména: vemenník zelenokvětý (Sloboda 1852, Čelakovský 1879), vemeník zelenokvětý (Polívka 1912), vemeník zelenavý (Dostál 1989)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Platanthera chlorantha

Platanthera chlorantha

Rozšíření: Evropa, na severu zasahuje až do jižní Skandinávie, na východě přes Malou Asii po Kavkaz. Vyskytuje se také v severní Africe. V oblasti od Sibiře až do severní Číny se vyskytuje v poddruhu P. c. subsp. orientalis. U nás roste roztroušeně, místy však chybí.
Ekologie: Orchidej našich listnatých lesů a lesních lemů, vyskytuje se v pásmu od nížin až po subalpínský stupeň, v mnoha oblastech však zcela schází.
Popis: Vytrvalá bylina, 20–65 cm vysoká, lodyha přímá, rýhovaná, dolní listy 2–3(–4), široce kopinaté až obvejčité, 10–18 cm dlouhé, horní kratší, kopinaté. Květenství válcovité, až 25 cm dlouhé, květy nažloutlé nebo zelenavě bílé, kvete od května do července. Plodem je tobolka.
Záměny: Je dosti podobný vemeníku dvoulistému (Platanthera bifolia), často s ním bývá zaměňován, na rozdíl od něj je však mnohem vzácnější. Spolehlivým rozpoznávacím znakem obou těchto druhů je postavení pouzder prašníku: u vemeníku dvoulistého jsou rovnoběžná, u vemeníku zelenavého k bázi rozbíhavá.
Ohrožení a ochrana: Vemeník zelenavý patří k ohroženým druhům naší květeny (C3), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§3), chráněným druhem je i na Ukrajině, v Rusku, Bělorusku, Litvě a Lotyšsku. Zároveň je jeho ochrana stvrzena ve Washingtonské úmluvě (CITES).
Platanthera chloranthaPlatanthera chlorantha
Fotografováno dne 11. 6. 2003 (Brno, Hády).