Syn.: Habenaria dilatata (Pursh) Hook., Limnorchis dilatata (Pursh) Rydb., Orchis dilatata Pursh, Piperia dilatata (Pursh) Szlach. et Rutk., Platanthera hyperborea subsp. dilatata (Pursh) Rchb. f.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Platanthera dilatata
Rozšíření: Vyskytuje se v Severní Americe, kde roste od Aleut a Aljašky po Kalifornii a sever Nového Mexika, oddělená část areálu se táhne od Manitoby po Newfloundland, na jih zasahuje do Illinois, Indiany a Pennsylvánie. V areálu se dělí na 3 poněkud odlišné a geograficky víceméně vyhraněné variety, spojené plynulými přechody.
Ekologie: Roste na mokrých loukách, rašeliništích, na březích vodních toků i na okrajích komunikací. Od hladiny moře až do nadmořské výšky 3100 m.
Platanthera dilatata
Popis: Vytrvalá terestrická bylina vysoká 10–130 cm, s pravidelně olistěnou lodyhou. Listy jsou přímo odstálé až nazpět ohnuté, na lodyze se plynule vzhůru zmenšují, čárkovité až kopinaté, 3,5–32 cm dlouhé a 0,3–7 cm široké. Květenství je mnohokvětý hrozen; květy jsou sněhobílé; 2 postranní vnější okvětní lístky jsou rozestálé, někdy prohnuté, horní tvoří přílbu, 2 postranní vnitřní okvětní lístky jsou srpovité, směřují podél přílby šikmo vzhůru a kupředu, pysk je čárkovitě kopinatý až kopinatý, 0,4–1,1 cm dlouhý a 2–5 mm široký, ostruha je válcovitá až lehce kyjovitá, přibližně stejně dlouhá jako pysk; sloupek je krátký; semeník je spodní. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Je chráněn mezinárodní dohodou o obchodu s přírodninami CITES. V několika státech na východě USA, kde dosahuje areálové hranice, patří k druhům do různé míry ohroženým (Connecticut, Indiana, Massachusetts, New York a Pennsylvania).
Poznámka: Někteří současní autoři preferují zařazení tohoto druhu do rodu Piperia.
Platanthera dilatata
Platanthera dilatataPlatanthera dilatata
Platanthera dilatata
Platanthera dilatata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 16. a 20. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Blue River, údolí řeky Thompson; Mt. Robson Provincial Park; Bannf NP, Bow Lake).