Syn.: Orchis hyperborea L., Habenaria hyperborea (L.) R. Br., Limnorchis hyperborea (L.) Rydb., Gymnadenia hyperborea (L.) Link.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Platanthera hyperborea

Platanthera hyperborea

Rozšíření: V Evropě se tento druh vyskytuje jen na Islandu, dále pak roste v subarktických i mírných oblastech Asie (především Sibiř a Dálný východ, sever Japonska) a Severní Ameriky. V tomto poměrně rozsáhlém areálu se rozlišuje několik variet, například P. h. var. hyperborea, var. gracilis, var. purpurascens, var. viridiflora, přičemž v Americe zasahují některé variety až do hor Arizony a Kalifornie.
Ekologie: Roste na vřesovištích a travnatých svazích, také v mokřinách a na prameništích.
Popis: Vytrvalá bylina, 15–30(–60) cm vysoká, lodyha přímá, listy střídavé v počtu 3–6, kopinaté až vejčité, často výrazně k lodyze přitisklé, nejspodnější list větší, 5–10 cm dlouhý. Květy v hustém klasu, který je 2–9 cm dlouhý, korunní lístky jsou světle zelené nebo nažloutle zelené, vykvétají od června do srpna. Druh je poměrně variabilní, výrazné rozdíly jsou ve výšce, ale i v odstínu barvy květů, zároveň rostliny z otevřených stanovišť mají vzpřímenější listy než rostliny, které rostou na zastíněných místech.
Ohrožení a ochrana: Druh podléhá ochraně mezinárodní úmluvy CITES.
Platanthera hyperborea
Fotografovala Věra Svobodová ve dnech 1. 8. a 2. 8. 2007 (Island, u Godafossu a v oblasti Hljódaklettar).