Syn.: Platanus acerifolia (Aiton) Willd., Platanus hybrida Brot.
Čeleď: Platanaceae Dumort. – platanovité
Platanus hispanica
Rozšíření: Odkud druh pochází, není zcela jasno. Zřejmě je to kříženec mezi druhy Platanus occidentalis × orientalis. Nelze ovšem úplně ani vyloučit možnost, že P. ×hispanica je potomkem nebo derivátem vyhynulého třetihorního druhu P. aceroides (Goepp.) Heer. V současnosti je druh rozšířen prakticky v celé Evropě (mimo severní oblasti). Pěstuje se od roku 1835.
Ekologie: Teplomilná a světlomilná dřevina, namrzá zcela výjimečně, choulostivější jsou hlavně mladé stromky. Dobře roste na hlubších čerstvých půdách s vyšší hladinou spodní vody. Je to dlouhověká dřevina, která se dožívá několika set let.
Popis: Strom dorůstající až 40 m výšky se širokou korunou a silným kmenem. Borka u starších stromů bývá složená z několika vrstev o různé barvě, postupně se odlupuje a tím kmen získává charakteristický vzhled. Čepel listů bývá 3–7klaná, střední lalok o málo delší než široký. Plodenství je ježaté, dosahuje průměru 2,5–3,5 cm, vyrůstá na stopkách po 1–3 kusech.
Využití: Dřevo platanů se využívá v truhlářství. Zároveň je to hodnotná sadovnická dřevina, která nachází uplatnění v parcích, velkých zahradách i uličním stromořadí. Pěstuje se několik kultivarů, které se liší barvou listů či habitem koruny.
Platanus hispanicaPlatanus hispanica
Platanus hispanica
Fotografováno v červnu a září 2006 (Praha-Smíchov, zahrada Kinských).