Syn.: Platanus acerifolia (Aiton) Willd., Platanus hybrida Brot., Platanus orientalis var. hispanica (Mill. ex Münchh.) Bean, Platanus orientalis var. acerifolia Aiton
Čeleď: Platanaceae Dumort. – platanovité

Platanus hispanica

Rozšíření: Druh nejistého původu. Zřejmě je to kříženec druhů Platanus occidentalis a P. orientalis. Nelze ovšem ani vyloučit možnost, že P. ×hispanica je vlastně potomkem nebo derivátem vyhynulého třetihorního druhu P. aceroides (Goepp.) Heer.
V současnosti je tento druh vysazován prakticky v celé Evropě (mimo severní oblasti), objevuje se i v Severní Americe, ve východní Asii nebo na jihovýchodě Austrálie. U nás je poprvé uváděn v roce 1821 v Tauschově soupisu rostlin pěstovaných v pražské zahradě hraběte Malabaila de Canal. Jiné druhy platanů jsou však zmiňovány i ve starších soupisech u nás pěstovaných rostlin (Smíchov 1776, Hluboš 1808), nelze vyloučit, že v zahradnickém sortimentu byl platan javorolistý vlastně už o něco dříve – poprvé byl platně popsán vlastně až v roce 1770.

Ekologie: Teplomilná a světlomilná dřevina, namrzá zcela výjimečně, choulostivější jsou hlavně mladé stromky. Dobře roste na hlubších čerstvých půdách s vyšší hladinou spodní vody. Je to dlouhověká dřevina.

Popis: Opadavý strom dorůstající výšky až okolo 40 m, se širokou korunou a silným kmenem. Borka starších stromů je složená z několika vrstev o různé barvě, postupně se odlupuje, čímž kmen získává velmi charakteristický vzhled. Listy jsou řapíkaté, listová čepel je (3–)5(–7)klaná, zhruba do poloviny členěná, 15–28 cm dlouhá a 17–28 cm široká, v dospělosti jen na rubu na žilkách chlupatá, na bázi vykrojená až klínovitá, délka středního laloku je o málo větší než jeho šířka. Plodenství je ježaté, dosahuje průměru 2,5–3,5 cm, vyrůstá na stopkách po (1–)2(–3) kusech.

Využití: Dřevo platanů se využívá v truhlářství. Zároveň je to hodnotná sadovnická dřevina, která nachází uplatnění v parcích, velkých zahradách i uličním stromořadí. Pěstuje se několik kultivarů, které se liší barvou listů či habitem koruny.

Poznámka: Řada starých platanů javorolistých byla prohlášena stromy památnými a je chráněna. Patří k nim třeba několik stromu pražských (platan u Lennonovy zdi, na Karlově náměstí, na Kampě, v Zahradě Kinských), brněnských (v Lužánkách, pod Petrovem, u Zvonařky), najdeme je i v městech dalších (např. Kolín, Lysá nad Labem, Poděbrady aj.).

Platanus hispanicaPlatanus hispanica
Platanus hispanica

Fotografoval Lubomír Rak, v červnu a září 2006 (Česko, Praha-Smíchov, Zahrada Kinských).