Syn.: Platanus densicoma Dode, Platanus excelsa Salisb., nom. illeg., Platanus integrifolia K. Koch, Platanus lobata Moench, Platanus pyramidalis Dippel
Česká jména: platan západní (Kubát 2002)
Slovenská jména: platan západný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Platanaceae Dumort. – platanovité

Platanus occidentalis

Rozšíření: Druh východu Severní Ameriky, jehož areál se táhne od Nové Anglie a jihovýchodní Kanady až po Texas a východní Kansas, na jihozápadě zasahuje též do severovýchodního Mexika. Bývá vysazován i v mírném pásu východní polokoule, do Evropy byl introdukován v roce 1636 (Anglie). Je uveden v soupisu rostlin pěstovaných v botanické zahradě na pražském Smíchově v roce 1776, v roce 1808 rostl i u zámku v Hluboši.

Ekologie: Roste ve vlhkých údolích, ve vegetaci kolem vodních toků a jezer, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 950 m.

Platanus occidentalis

Popis: Strom dosahující výšky až okolo 50 m, s korunou širokou, kmenem válcovitým, větvemi křivolakými a borkou odlupující se v malých šupinách, které jsou barevně méně kontrastní než u platanu javorolistého, letorosty jsou lysé až žlutohnědě plstnaté. Listy jsou řapíkaté, řapík je 4–(7–12) cm dlouhý, čepel je 6–20(–30) cm dlouhá a 6–25(–40) cm široká, většinou 3–5(–7)laločná, někdy však i nelaločnatá, bazální laloky jsou obvykle menší, terminální lalok dosahuje 1/2 až 2/3 délky čepele, jeho šířka je větší než jeho délka, po okraji je hrubě zubatý, někdy i celokrajný, žilky jsou na rubu chlupaté. Květy jsou 4–6četné, samčí květy mají kališní i korunní lístky malé a krátké, nitky jsou velmi krátké, samičí květy mají kališní lístky krátké, korunní lístky jsou 4–5krát delší než lístky kališní, čnělky jsou delší než korunní lístky. Plodenství je stopkaté, dosahuje asi 3 cm v průměru, v době zralosti je neježaté.

Využití: Vysazuje se ve středoevropských parcích a stromořadích, i když méně často než platan javorolistý (Platanus ×hispanica). Původní Američané používali tuto dřevinu ve své tradiční medicíně.

Platanus occidentalis
Platanus occidentalis
Platanus occidentalis
Platanus occidentalis
Platanus occidentalis

Fotografováno dne 14. 6. 2017 (Kostelecký zámecký park).