Syn.: Drynaria lepidotum Fée, Drynaria macrocarpa Fée, Lepicystis lanceolata (L.) Diels, Niphobolus lanceolatus (L.) Keyserl., Phlebodium lanceolatum (L.) J. Sm., Pleopeltis lanceolata Kaulf., Pleopeltis lanceolata (L.) C. Presl, Polypodium lanceolatum L., Polypodium lepidotum Willd. ex Schltdl., Polypodium macrocarpum Bory ex Willd., Polypodium marginale Bory ex Willd.
Čeleď: Polypodiaceae Berchtold et J. Presl – osladičovité
Pleopeltis macrocarpa
Rozšíření: Druh s velmi rozsáhlým areálem, který zahrnuje tropickou Afriku, jižní Asii i tropickou Ameriku, roste i na četných ostrovech v Indickém oceánu (Komory, Madagaskar, Réunion), Atlantickém oceánu (Svatý Tomáš, Svatá Helena a Tristan da Cunha) i v Pacifiku (Havaj, ostrovy Juana Fernándeze).
Ekologie: Nejčastěji roste jako epifyt v podmínkách vlhkého subtropického až tropického klimatu, v sušších oblastech často s vazbou na lesy v nivách vodních toků. V regionech s velmi vlhkým klimatem (např. v mlžných zónách) může růst i terestricky, např. ve spárách mezi balvany.
Popis: Drobnější kapradina s celistvými listy a plazivým oddenkem asi 2 mm v průměru; pleviny na oddenku jsou kopinaté až vejčité, 2–3 mm dlouhé, uprostřed velmi tmavé, na okraji přecházející do světle hnědé. Listy jsou stálezelené, řapík je 2–6 cm dlouhý, pokrytý plevinami podobnými těm na oddenku, posléze olysává; čepel je podlouhlá až čárkovitá, 6–20 cm dlouhá a 0,7–1,7 cm široká, kožovitá, na obou stranách (výrazněji na rubu) pokrytá drobnými, světlými, okrouhlými plevinami, často s tmavými středy. Kupky výtrusnic jsou okrouhlé, až 5 mm v průměru, tvoří řady v ploše spodní strany čepele po každé straně mezi střední žilkou a okrajem, od špičky listu mohou zasahovat až pod jeho polovinu; ostěry chybějí.
Záměny: Habituálně se velmi podobá především dalším převážně epifytickým druhům Lepisorus excavatus a Lepisorus schraderi. Oba postrádají drobné pleviny na listové čepeli; L. excavatus má navíc nepřezimující listy, u L. schraderi jsou zase výtrusné kupky omezeny jen na horní třetinu čepele.
Ohrožení a ochrana: V Jihoafrické republice patří k běžnějším epifytickým kapradinám, proto figuruje v tamním Červeném seznamu (2009) mezi druhy vyžadujícími pozornost (LC – least concern).
Pleopeltis excavata
Pleopeltis excavata
Fotografovala Věra Svobodová, dne 20. 11 2010 (Réunion, při cestě z Cilaos na Piton des Neiges).