Syn.: Ligusticum austriacum L., Thysselinum grandiflorum Moench, Selinum pleurospermum E. H. L. Krause in Sturm
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Pleurospermum austriacum
Rozšíření: Horské oblasti střední a jihovýchodní Evropy – Alpy, Karpaty, Dinaridy, hory Balkánu. Drobnější arely se nacházejí i v německých středohorách, v Pobaltí a v jižním Švédsku. U nás se vyskytuje vzácně především v Krkonoších, Českém středohoří, Hrubém Jeseníku a Bílých Karpatech, ojediněle a izolovaně i ve Džbánu a v Hostýnských vrších.
Ekologie: Roste v lesních údolích a roklích, v lesích a jejich lemech, v nivách vodních toků, na stinných skalách a sutích, v karech a na horských loukách.
Popis: Víceletá monokarpická bylina, 50–140(–200) cm vysoká, lodyha přímá, jemně žebernatá, v horní části větvená, dutá, lysá. Listy řapíkaté, 2–3krát zpeřené, v obrysu trojúhelníkovitě vejčité, až 35 cm dlouhé, úkrojky peřenoklané až peřenosečné. Okolík až 20 cm v průměru s bělomázdřitými listeny obalu, okolíčky s (12–)16–30(–36) květy, korunní lístky vejčité, bílé. Kvete od června do srpna.
Ohrožení a ochrana: Výskyt mázdřince rakouského je u nás hodnocen jako reliktní, naše lokality jsou pozůstatkem širšího rozšíření druhu v preboreálu a glaciálu. Je zařazen k silně ohroženým druhům naší květeny (C2b).
Pleurospermum austriacumPleurospermum austriacum
Pleurospermum austriacumPleurospermum austriacum
Pleurospermum austriacum
Fotografováno dne 26. 5. 2007 (na Hořicku).