Syn.: Acronia crossota (Luer et Dalström) Luer, Zosterophyllanthos crossotus (Luer et Dalström) Szlach. et Kulak
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Pleurothallis crossota

Rozšíření: Druh severozápadu Jižní Ameriky, endemit severního Ekvádoru, je znám z rozlohou nevelké oblasti ležící severozápadně od ekvádorského hlavního města Quito, z okolí obce Mindo.

Ekologie: Roste epifyticky v podhorských vlhkých lesích, v nadmořských výškách zhruba od 1300 do 1800 m.

Popis: Vytrvalá trsnatá bylina, jejíž lodyha (ramikaul) je jen tenká, přímá, zakončená jediným přisedlým listem, který je vejčitý, kožovitý, na bázi výrazně srdčitý, celokrajný, na vrcholu špičatý až zašpičatělý. Květy vyrůstají ve svazečcích z báze srdčitého výkroje listu, dosahují zhruba 5 mm v průměru, okvětní lístky jsou hnědé, po okraji nažloutlé, dorsální vnější okvětní lístek je vejčitý, s 5 žilkami, postranní vnější okvětní lístky vytvářejí široce vejčitý protilehlý synsepal, vnitřní okvětní lístky jsou jen kopinaté, odstálé, po okraji brvité, pysk je srdčitý, s 5 žilkami, jeho délka přesahuje přes polovinu synsepalu. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn mezinárodní úmluvou o obchodu s přírodninami CITES.

Pleurothallis crossota
Pleurothallis crossota
Pleurothallis crossota

Fotografováno dne 8. 4. 2019 (Ekvádor, provincie Pichincha, okolí Mindo).