Syn.: Dendrobium ruscifolium (Jacq.) Sw., Epidendrum ruscifolium Jacq., Humboltia ruscifolia (Jacq.) Kuntze, Humboltia succosa Pav. ex Lindl., Pleurothallis glomerata Ames, Pleurothallis laurifolia Kunth, Pleurothallis multicaulis Poepp. et Endl., Pleurothallis succosa Lindl.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Pleurothallis ruscifolia
Rozšíření: Středoamerický druh, roste jen v horách centrálního hřebene Kostariky a v přilehlých částech Panamy.
Ekologie: Epifytická rostlina, provází tropické deštné nebo mlžné lesy v nadmořských výškách 400–1500(–2000) m.
Popis: Drobná trsnatá bylina, s lodyhami 10–15(–50) cm vysokými. List je jediný, řapíkatý, eliptický nebo čárkovitě až vejčitě kopinatý, 8–14(–20) cm dlouhý a (1–)2,5–5 cm široký, na bázi klínovitý, na vrcholu špičatý nebo zašpičatělý. Žlutozelené květy vyrůstají v 1–2květých hroznech, které tvoří svazečky; toulec je asi 0,5 cm dlouhý, z jeho paždí vyrůstají stopky 4–5 mm dlouhé; vnější hřbetní okvětní lístek je úzce až vejčitě kopinatý, 5–8(–10) mm dlouhý a 2–3 mm široký, lysý, na vrcholu kápovitý, dva postranní vnější okvětní lístky srůstají v podobný kopinatý útvar 6–8(–10) mm dlouhý a 2–3 mm široký; vnitřní okvětní lístky jsou úzce trojúhelníkovité, 3–3,5 mm dlouhé a 0,4–0,8 mm široké; pysk je vejčitý, 1–2 mm dlouhý a široký, na vrcholu tupě špičatý; sloupek je krátký, válcovitý. Plody jsou tobolky.
Ohrožení a ochrana: Druh chrání úmluva CITES o obchodu s přírodninami.
Poznámka: Charakteristickým znakem tohoto druhu, který náleží do velmi početného rodu Pleurothallis, jsou svazečky květů.
Pleurothallis ruscifolia
Pleurothallis ruscifolia
Pleurothallis ruscifolia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 2. 3. 2009 (Kostarika, Jardin Botanico Lankester, v kultuře).