Syn: Hypnum schreberi Brid., Entodon schreberi (Brid.) Mönk., Hypnopsis schreberi (Brid.) Podp.
Čeleď: Hylocomiaceae (Broth) M. Fleisch. – rokytníkovité
Pleurozium schreberi

Pleurozium schreberi

Rozšíření: Holarktický druh, roste ještě v horách Jižní a Střední Ameriky. V ČR velmi hojný druh, od nížin po hřebeny hor.
Ekologie: Roste na lesní půdě, humusu, kamenech a skalách (hlavně kyselých), tlejícím dřevě, převážně v lesích a na jejich okrajích, pasekách, mezích, travnatých stráních, také na vřesovištích, sutích, bažinách či rašeliništích.
Popis: Rostliny statné, tvoří rozlehlé zelené nebo žlutozelené koberce. Lodyhy až 15 cm dlouhé, vystoupavé nebo vzpřímeně rostoucí, pravidelně 1(–2)× zpeřené. Hnědočervené zbarvení lodyh charakteristicky prosvítá přes přilehlé lodyžní listy. Větve znenáhla zašpičatělé. Lodyžní listy silně vyduté, střechovitě se kryjící, 1,8–2,6 × 1,0–1,4 mm, vejčité, tupě zašpičatělé nebo s malou nasazenou špičkou, jen za sucha slabě řáskaté, krátce sbíhavé, na okraji ve špičce široce vehnuté, celokrajné nebo jen v samotné špičce jemně zoubkaté. Žebro je krátké, dvojité nebo téměř chybí, nedosahuje výše než do 1/4 délky listu. Buňky uprostřed čepele čárkovité, hladké. Dvoudomý druh. Druh je zřídka plodný. Štět až 4 cm, tobolka 1,5– 2,5 mm dlouhá, nachýlená až vodorovná, podlouhle vejčitá nebo válcovitá.
Záměny: Dobře rozpoznatelný druh v terénu, typická je hnědočervená lodyžka. Podobný druh lazovec čistý (Pseudoscleropodium purum) má zelenou lodyhu a není tak hojně rozšířen.
Využití: Díky svému rozšíření a snadné rozpoznatelnosti je jedním z druhů využívaných v biomonitoringu.
Pleurozium schreberi
Fotografováno dne 12. 7. 2009 (na Křižánkách).