České mená: mlékoseda evropská (Presl 1846), olověnec, plumbago (Mareček 1999), olověnec evropský (Kubát 2002)
Slovenské mená: olovník európsky (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Plumbaginaceae Juss. – olověncovité / olovníkovité
Plumbago europaea
Rozšírenie: Juhoeurópsky druh s ťažiskom výskytu v Stredomorí – od Pyrenejského polostrova až po Grécko, Turecko a Blízky východ (Sýria, Izrael, Libanon). Výskyt zasahuje i na severoafrické pobrežie: Maroko, Alžírsko a Tunisko. Okrem toho ako pestovaná rastlina sa vyskytuje splanený v mnohých štátoch sveta.
Ekológia: Rastie na skalnatých stráňach, v krovinách, pasienkoch so štrkovitou, kamenistou pôdou, veľmi časti i na sekundárnych stanovištiach, popri cestách, v intravilánoch sídel, tiež na morských pobrežiach.
Plumbago europaea
Opis: Trváca rastlina vysoká 50–100 cm. Byle sivozelené, bohato rozkonárené. Listy podlhovasté, poloobjímavé, na konárikoch listeňovité. Kvety veľké, v koncových hlávkach, kališné listy končisté, svetlozelené, papilnaté, 5–7 mm dlhé, korunné lupienky fialové alebo ružové, tupé, na konci vykrojené. Kvitne od júla do októbra.
Ohrozenie a ochrana: V Srbsku zákonom chránený druh.
Poznámka: U nás zriedkavo pestovaný druh, splanenie nebolo zaznamenané.
Plumbago europaeaPlumbago europaea
Plumbago europaea
Plumbago europaea
Plumbago europaea
Plumbago europaea
Foto: Daniel Dítě, 28. 8. 2010 (Chorvátsko, ostrov Rab) a 30. 8. 2011 (Chorvátsko, ostrov Pag); Věra Svobodová, 12. 10. 2012 (Izrael, Golanské výšiny, Gamla).