Syn.: Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Arcang.
Česká jména: lipnice luční úzkolistá (Opiz 1852, Dostál 1950), lipnice úzkolistá (Kubát 2002)
Slovenská jména: lipnica lúčna úzkolistá (Dostál 1950), lipnica úzkolistá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Poa angustifolia

Rozšíření: Rozsáhlé části Evropy, Asie, severní Afriky. Zavlečená do řady dalších oblastí, např. roste téměř v celé Severní Americe. V České republice roztroušeně až hojně v teplých oblastech nížin a pahorkatin.

Ekologie: Roste na výslunných stráních, na skalách, v lomech, lesostepích, na písčinách, též podél cest. Kvete od května do července.

Poa angustifolia

Popis: Vytrvalá, hustě trsnatá tráva, zpravidla s vnitropochevními výběžky. Stébla 50–80 cm vysoká. Čepele sterilních výběžků – vzácně i stébelných listů – štětinovitě svinuté, zelené až šedavě zelené, nápadně dlouhé (až 40 cm). Jazýček nejvyššího stébelného listu 1–2 mm dlouhý, po okraji pochvy nesbíhavý. Lata zpravidla 2krát delší než široká; klásky zelené až šedavě zelené. Plevy nestejné, špičaté; dolní pleva 1žilná, horní 3žilná.

Poznámka: Lipnice úzkolistá patří do taxonomicky velice komplikovaného okruhu Poa pratensis s. l., v rámci něhož se u nás tradičně rozlišují tři druhy: lipnice luční (Poa pratensis), lipnice úzkolistá (Poa angustifolia) a lipnice namodralá (Poa humilis). Tyto trávy se rozmnožují jak sexuálně, tak apomikticky (tvoří semena bez oplození vaječné buňky). Příležitostnou hybridizací vznikají nové typy, které se dále fixují a šíří pomocí apomixie. Stejně jako u dalších apomiktických rodů (např. ostružiník – Rubus, pampeliška – Taraxacum) tak vzniká velice variabilní mozaika morfotypů a karyotypů. Mezi třemi „základními“ druhy existuje celá řada přechodů, uvedenými jmény se označují spíše morfologicky vyhraněné typy. V případě lipnice úzkolisté jsou to rostliny ze suchých stanovišť, které mají štětinovitě svinuté listy. Rozlišování tohoto „druhu“ je však spíše tradiční, taxon Poa angustifolia popsal již Carl Linné. Problematika této skupiny lipnic vyžaduje další zevrubný výzkum.

Poa angustifoliaPoa angustifolia
Poa angustifolia
Poa angustifolia

Fotografováno dne 28. 4. 2011 (Česko, Praha, Vyšehradská skála) a 18. 5. 2011 (Průhonice).