Syn.: Poa bulbosa L. subsp. badensis (Haenke ex Willd.) Beck, Poa alpina L. subsp. badensis (Haenke ex Willd.) Beck
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Poa badensis
Rozšíření: Druh se submediteránně subatlantským rozšířením. V Čechách roste vzácně – na Kopči u Odolene Vody (v minulosti také na blízkém Velkoveském vrchu) a v Českém krasu u obce Lištice, na Moravě se vyskytuje častěji – v Pavlovských vrších a u Kuřimi. Na Slovensku se vyskytuje roztroušeně od Bílých Karpat a Devínské Kobyly po Slovenský kras a Ličartovce u Prešova.
Ekologie: Roste na výslunných skalnatých svazích, suchých travnatých stráních, na bázemi bohatých půdách, nejčastěji na vápencových podkladech.
Popis: Vytrvalé, hustě trsnaté, světle sivozelené rostliny. Stébla dosahují výšky 10–30 cm, jsou hladká a řídce olistěná. Listy většinou přízemní, čepele ploché, zpravidla 2–5 cm dlouhé a až 4,5 mm široké, nasivělé, tuhé, s nápadným bělavým chrupavčitým lemem, jazýček nejhořejšího stébelného listu až 6 mm dlouhý, špičatý, u dolního listu 1–3 mm dlouhý, uťatý, rozdřípený. Čepel nejvyššího stébelného listu je nápadně kratší než pochva. Lata vejcovitá, 2–7 cm dlouhá a 1,5–2,5 cm široká, hustá, dolní větévky párovité, šikmo vzhůru směřující, drsné. Klásky zelené, často nafialovělé, 5–9květé, plevy hrotitě zakončené, pluchy chlupaté. Kvete od května do července.
Ohrožení a ochrana: Taxon je v Červeném seznamu ČR řazen mezi silně ohrožené (C2r).
Poa badensisPoa badensis
Poa badensis
Poa badensis
Fotografováno ve dnech 17. 5. 2008 (Kopeč) a 25. 5. 2008 (Lištice).