Syn.: Cynodon sudeticus (Haenke) Raspail, Poa haemi F. Herm., Poa haemii F.Hermann, Poa latifolia Pohl, nom. illeg., Poa quadripedalis Ehrenb. ex Köhlerer, nom. inval., Poa rubens Moench, nom. illeg., Poa sclerophylla Spreng. ex C. Presl, nom. inval., Poa silvatica Chaix, Poa sudetica Haenke, Poa sudetica var. rubens Rchb., Poa sylvatica Chaix, nom. illeg., Poa willemetiana Godefroy
České mená: lipnice širolistá (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: lipnica Chaixova (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Poa chaixii
Rozšírenie: Vyskytuje sa v pohoriach strednej a južnej Európy od Španielska, Francúzska a Belgicka po Rumunsko a Grécko, rastie tiež na Kaukaze. Na Slovensku aj v Česku sa vyskytuje roztrúsene až hojne v hornatých oblastiach.
Ekológia: Rastie v spoločenstvách vysokobylinných nív, subalpínskych krovín, na prameniskách a vo svetlých humóznych lesoch, na zásaditých až kyslých pôdach. Od horského po subalpínsky stupeň, vzácne v nižších polohách.
Poa chaixiiPoa chaixii
Opis: Husto trsnatá, statná, sýto zelená bylina. Steblá priame, 50–120(–150) cm vysoké, dole sploštené, hore drsné. Pošvy listov sploštené, drsné, celé uzavreté, jazýček 1–2 mm dlhý, brvitý, tupý, čepeľ listov pomerne krátka, s krátkou kapucňovitou špičkou, 6–10 mm široká, u najvyšších listov iba 3–15-krát dlhšia než široká. Metlina je v obryse vajcovitá, hustá, 7–30 cm dlhá, vetvičky drsné, oblé. Klásky vajcovité až podlhovasto kopijovité, (2–)4–5(–6)-kveté, 4,5–6 mm dlhé, fialovo alebo hnedo zelené, plevy nerovnaké, kopijovité, plevice na báze bez vlnatých chlpov. Plodom je obilka. Kvitne v júni až auguste.
Zámeny: Na brehoch potokov a vo vlhkých lesoch rastie podobná Poa remota, ktorá sa líši predovšetkým dlhším, 2,5–4 mm dlhým, nebrvitým jazýčkom.
Poa chaixii
Foto: 28. 5. a 10. 7. 2010 (Slovensko, Krivánska Malá Fatra).