Syn.: Paneion compressum (L.) Lunell
Česká jména: lipnice smačknutá (Presl 1819, Opiz 1852), lipnice smáčknutá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: lipnice stlačená (Reuss 1853), lipnica stisnutá (Dostál 1950), lipnica stlačená (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Poa compressa

Rozšíření: Původní prakticky v celé Evropě (mimo některé nejjižnější a nejsevernější oblasti), na východ zasahuje na západní Sibiř a na Kavkaz. Dnes zavlečena téměř do celého světa (např. Severní Amerika, Nový Zéland, Tasmánie aj.). U nás roste dosti hojně od nížin do nižších horských oblastí.

Ekologie: Roste na výslunných až kamenitých stráních, na skalkách, velice častá je na suchých ruderálních stanovištích – v dlažbě chodníků, podél komunikací, na zdech a v lomech. Kvete od konce května do srpna.

Poa compressa

Popis: Vytrvalá výběžkatá tráva šedozelené barvy. Stébla kolénkatě vystoupavá, (10–)20–30(–50) cm dlouhá, i s pochvami dvouřízně zploštělá. Pochvy téměř až k bázi otevřené, později bělavé a od zeleného stébla nápadně odlišené. Jazýček cca 1 mm dlouhý. Čepele listů 1,5–3 mm široké, ploché. Lata úzká, podlouhlá, ± jednostranná, 3–6 cm dlouhá, větévky přímo odstálé, slabě drsné. Pluchy nezřetelně 5žilné, na bázi bez huninky nebo s chudým svazečkem chlupů, na kýlu zpravidla krátce přitiskle chlupaté.

Poa compressaPoa compressa
Poa compressa

Záměny: Poa compressa je zpravidla dobře poznatelná lipnice, charakteristická zploštělými stébly a vystoupavým netrsnatým vzrůstem. Býval rozlišován poddruh P. compressa subsp. langeana (lipnice smáčknutá Langeova), odlišující se mimo jiné vyšším vzrůstem, delšími jazýčky a širšími listy, pravděpodobně jde však pouze o ekomorfózu z vlhkých a živinami bohatých stanovišť s nízkou taxonomickou hodnotou. Variabilita lipnice smáčknuté je vysoká díky fakultativně apomiktickému způsobu rozmnožování.

Poa compressa

Fotografováno dne 7. 6. 2011 (Česko, Praha-Albertov).