Syn.: Poa cenisia subsp. granitica (Braun-Blanq.) Borza, Poa granitica subsp. granitica, Poa granitica var. typica Nyár., nom. inval.
České mená: lipnice žulová (Dostál 1989)
Slovenské mená: lipnica žulová (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Poa granitica
Rozšírenie: Tatranský endemit rozšírený v Západných, Vysokých, Belianskych a Nízkych Tatrách. Vo Východných a Južných Karpatoch rastie príbuzný taxón Poa deylii Chrtek et V. Jirásek, ktorý býva v širšom ponímaní priraďovaný pod P. granitica. Ďalším príbuzným taxónom je alpská Poa cenisia All.
Ekológia: Rastie na vlhkých sutinách, v úžľabinách, na snehových výležiskách a okolo vodných tokov, na silikátoch, prípadne na vylúhovaných pôdach, v supramontánnom až subniválnom stupni. Kvitne v júli až auguste.
Poa granitica
Opis: Trváca, voľne trsnatá, tmavo až nahnedlo zelená bylina. Steblá hrubé, až pod metlinu olistené, 25–50(–70) cm vysoké, priame, hladké. Listy prízemných výbežkov nie sú dvojradé, steblové listy ploché alebo žliabkovité, 3–5 mm široké, žilky belavé, okraj slabo drsný. horná čepeľ 2–3krát kratšia než pošva, jazýčky 2–5 mm dlhé. Metlina je na obryse vajcovitá, 5–12 cm dlhá, vetvičky tenké, hladké, kolmo až dole odstávajúce. Klásky 6–9 mm dlhé, 2–5(–7)-kveté, tmavofialové alebo zelenohnedé, plevy rovnaké, kopijovité, ostro špicaté, široko blanito lemované, plevice na báze dlho chlpaté, 5žilkové. Peľnice 2–2,5 mm dlhé. Plodom je zrno.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi menej dotknuté (LC), zákonom chránené druhy, zákonom chránená je táto lipnica aj v Poľsku, je tiež zaradená do zoznamu rastlín chránených Bernským dohovorom.
Poa graniticaPoa granitica
Poa graniticaPoa granitica
Poa granitica
Foto: 5. 8. 2011 (Slovensko, Tatry – Zadná Tichá dolina).